KRARUP: Krarup Friskole inviterer til markedsdag lørdag 28. august og efterlyser sponsorer. I fjor gav en lokal landmand en gris til fællesspisningen, og nu håber arrangørerne, at der igen dukker en gris op ...