Faaborg: Rotary Faaborg Klub indkalder hermed forslag til initiativpris for 2018. Prisen, der er på 5000 kroner, uddeles til en person, forening, klub, organisation eller lignende, som har vist initiativ og/eller ydet en ekstraordinær indsats til gavn for vores lokalområde. Modtageren af prisen skal være bosiddende i den gamle Faaborg kommune.

Alle er velkomne til at komme med begrundede forslag. De skal senest den 23. februar sendes til sekretær Rasmus Høyby på rasmushoyby@gmail.com. Spørgsmål kan rettes til præsident Troels Østergaard mobil 23213560.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på lokalredaktionen i Faaborg med særligt fokus på børne- og undervisningsområdet, samt hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv.