Hjemmeværnskompagni Sydvestfyn træner, sammen med kollegaerne fra Midtfyn og Middelfart kompagnierne lørdag den 27. februar i området omkring Hellebjerg ved Stennerup, ned over Horne til Bøjden, så der kan forekomme skydning med løs ammunition.

- Vi skal træne de enkelte grupper i deres opgaver, men også så vi som en samlet enhed kan løse de opgaver, der pålægges os, siger kompagnichef Ole Hanson.

- Vi skal være sikre på, uanset hvor vi er i kompagniområdet, at vores kommunikationslinjer fungerer, at vi kan komme i kontakt med hinanden indbyrdes men også, at vi kan tale med overliggende myndighed, så vores meldinger når frem. Ud over kommunikation er forsyning også vigtig. Hvis materiel, ammunition og forplejning ikke kan komme frem, ja så får soldaterne problemer, tilføjer han.

Bevogtning er hjemmeværnets primære opgave, så her skal der trænes i feltmæssig flytning fra en opgave til en anden. Og infanterigrupperne skal trænes i blandt andet afsøgning, og hvordan man opbygger et feltmæssigt opholdsområde.

Alle skal også forbi skydebanen ved Bøjden, så færdighederne bliver trænet. (annj)

  • Jørgensen_Anne

    Af:

    Journalist på redaktionen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Skriver til Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende og UgeAvisen Faaborg. Er 31 år og bosat i Faaborg.