Forældres opråb til politikere: Det er en vanvittig strategi at lukke vores børns skole