Søndag klokken 15 måtte Faaborg-Midtfyns Brandvæsen rykke ud til en mindre gylle-forurening. Gyllen endte på gårdspladsen i stedet for i gyllebeholderen.

Kværndrup: Da en stald på Faaborgvej ved Trunderup i går søndag skulle tømmes for gylle, gik det ikke helt som planlagt.

Der blev skruet forkert på de haner, som leder gyllen fra stalden ud i gylletanken, hvilket resulterede i, at gårdspladsen hurtigt blev oversvømmet af gylle. Det oplyser indsatsleder Henning Kristensen fra brandvæsnet.

- Hanerne har stået forkert, så gyllen ikke endte i gyllebeholderen, forklarer han.

Der er dog ikke tale om en decideret forurening, da gyllen ikke har nået hverken vandløb eller er sivet ned i jorden, oplyser indsatslederen.

- Der er miljø-folk som kigger på det i dag, og så skal gyllen pumpes tilbage til gyllebeholderen, siger Henning Kristensen.

Han beretter desuden om en uhelds-præget weekend, hvor blandt andet en transformator-station sprængte i luften, fordi den var utæt og var blevet for varm, et færdselsuheld på Odensevej ved Faaborg og en hæk, som blev antændt af en ukrudtsbrænder og udbrændte.

  • Af: