Årslev Kommune har givet grønt lys til opførelsen af en 4500 kubikmeter stor gyllebeholder på Nærågårdsvej i Årslev. Landmanden, der er bosat i Odense, har samtidig fået dispensation til at opføre tanken vest for Nærågårdsvej 6, nærmere bestemt seks meter fra skellet. Opførelsen af gyllebeholderen kræver en såkaldt landzonetilladelse.

En lignende tilladelse er givet i sagen om nedrivning og opførelse af en ny bolig på Haundrupvej i Ferritslev. Det er den nuværende ejer, som ønsker at bygge nyt, oplyser Hanne Hansen, der er planlægningsmedarbejder i Årslev Kommune.