Fødevaredirektoratet har godkendt ældrecentret Lysbjergparken i V. Åby som institutionskøkken - fordelt på fire køkkener. Direktoratet understreget dog, at forholdene ikke er optimale - faciliteterne er utilstrækkelige, blandt andet med manglende grovkøkken.