Ringe: Generalforsamlingernes tid er over os, nu hvor kalenderen er nået ind i februar, og snart står de for tur, medlemmerne af Landøkonomisk Selskabs Husholdningskredse. Husholdningskredsene holder den årlige generalforsamling torsdag 8. februar klokken 19 på Ringe Bibliotek, hvortil der er adgang fra Centrumpladsen.Dagsordenen skal foregå ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag sendes til formanden.Efter generalforsamlingen bydes der på ostebord med tilhørende vin og kaffe, og så skal man ellers hygge sig med snak og sang. /EXP