HISTORIE: Årslev mistede Højby, da der blev trukket nye kommunegrænser i 1970
ÅRSLEV: Det var simpelthen det eneste fornuftige at gøre.

Arbejdsopgaverne på de små kommunekontorer blev mere og mere komplicerede. Skatteregnskabet krævede faglærte eksperter, og landbyskolerne var små og utidssvarende. Ude i horisonten lurede kommunalreformen alligevel, så i 1965 besluttede fem små midtfynske sognekommuner at slå sig sammen.

1. januar 1966 vågnede indbyggerne i Sdr. Nærå, Nr. Søby, Nr. Lyndelse, Årslev og Højby op som borgere i den nye storkommune Årslev under ledelse af borgmester Arne Christensen og den nyansatte kæmner (kommunaldirektør, red.), Svend Aage Iversen.

- Der var mange små sognekommuner, der gik sammen dengang i 1966.Man vidste, at sammenlægningerne kom før eller siden, så ved at gøre det selv, fik man indflydelse på, hvordan kommunen skulle se ud, fortæller Svend Aage Iversen.

I dag, 12 år efter sin sidste arbejdsdag på kommunekontoret i Årslev, husker den pensionede kommunalboss begyndelsen på den nye storkommune med glæde.

Det var en spændende tid, hvor man sled hårdt for at få tingene til at fungere. Folk skulle lære at arbejde sammen på tværs af de gamle bygrænser, og der skulle indrettes et helt nyt rådhus i Årslevs gamle landsbyskole.

- Det gik faktisk fantastisk, husker Svend Åge Iversen.

- Alle var indstillede på, at det skulle fungere. Vi købte jord og fik gang i byggeriet. Det var en god tid.

Splittet ad igen

Men som det så ofte er med gode tider, varede det ikke ved. Indenrigsministerens strukturkommision, der havde til opgave at trække de nye kommunegrænser frem til kommunalreformen i 1970, gik med planer om at splitte samarbejdet mellem de fem sognekommuner. Svend Aage Iversen fortæller:

- Vi hørte rygter om, at der skete et eller andet inde omkring Odense. Det viste sig senere, at strukturkommisionen trak kommunegrænserne efter byområder. Én by, én kommune, var mottoet. Og Odenses byområde nåede hele vejen ud omkring Højby, så Højby skulle altså med til Odense Kommune.

Det vakte bestyrtelse i Årslev. Samarbejdet i den nye storkommune gik over al forventning. Borgmester Arne Christensen var selv fra Højby og havde ikke lyst til at lægge sin by ind under den store Odense Kommune.

Dertil kom, at Højby var kommunens lokomotiv. Hele storkommunen havde oplevet vækst i årene efter sammenlægningen, men Højby gik forrest. Derfor drog en delegation fra Årslev til Christiansborg for at få indenrigsministeren til at omstøde strukturkommisionens beslutning.

- Folketinget sagde jo ja til, at vi lavede en fusion i 1966, så vi kunne ikke forstå, at vi skulle splittes ad igen, forklarer Svend Åge Iversen.

Rolfsted kom med

Men Årslev-folkenes bønner blev ikke hørt. Højby skulle til Odense, og sådan var det bare.

I stedet valgte sognekommunen Rolfsted at slutte sig til naboerne i Årslev, og dermed fik kommunen den mærkelige aflange form, den har i dag.

- Ændringerne gjorde det selvfølgelig noget mere besværligt. I mine øjne har det største problem for kommunen været, at den har tre adskilte områder, øst, vest og midt. Hvis det ene område skal have noget, skal de andre også. Men vi fik det da til at fungere, siger Svend Åge Iversen.

I dag står Årslev Kommune over for en ny kommunalreform. Ifølge Svend Åge Iversen har de små kommuner de samme problemer som i 1966 - opgaverne er efterhånden så specialiserede, at der ikke er råd til eksperter. Men selv om han mener, at en ny fusion er uundgåelig, har han svært ved at pege på oplagte partnere.

- Jeg synes ikke, vi skal ind under Odense. Den kommune er stor nok i forvejen. Jeg tror heller ikke, Årslev vil få noget ud af at gå sammen med de andre midtfynske kommuner. Vores økonomi er meget bedre end deres. Det er det samme problem, hvis vi kigger mod øst og Nyborg, vurderer han.

- Det bliver spændende at se, hvordan det ender, men jeg er glad for, at jeg ikke er med til at bestemme denne gang. Det bliver en meget svær opgave.
  • fyens.dk