Poul Stokkebo, der bor på Strandvejen syd for Vester Åby, er træt af, at det fine grusfortov, der engang var på vejen, ikke er blevet genskabt efter ledningsarbejde for en del år siden.

Vester Åby: Hvis man går sydpå ad Strandvejen i Vester Åby, vil man på et tidspunkt opdage, at det grusfortov, man går på, pludselig stopper. Det gør det dér, hvor byen stopper. Hvor rækken af huse hører op. Og hvor byskiltet med "Vester Åby" står.

Herefter er der kun et ujævnt grønt bælte af græs og ukrudt.

Et par hundrede meter længere nede ad vejen kommer fortovet igen. Her er der igen et lille stykke med fint grusfortov ud for de tre huse på Strandvejen 58, 60 og 62.

Der kommer masser af motionsløbere. Og der er børn, der cykler til og fra skole. Det er ubehageligt både for de gående og for bilisterne, at folk er nødt til at gå ude på vejen.

Poul Stokkebo, Strandvejen 62

Efter de tre huse er der igen blot et ujævnt fortov de næste cirka 100 meter ned til broen over Hundstrup Å.

Men sådan har det ikke altid været, mener Poul Stokkebo, der har boet på Strandvejen 62 i 16 år.

- Nej, tidligere var der et fint fortov hele vejen fra byen og ned til Hundstrup Å. Men efter der blev gravet kabler ned et par gange for nogle år siden, er fortovet aldrig blevet retableret. Jeg har haft fat i kommunen et par gange. Både i 2014 og i sidste halvdel af 2015. Her fik jeg at vide, at det nok skulle blive ordnet. Men det er fortsat ikke sket, konstaterer Poul Stokkebo,

Så der er altså et par gevaldige huller i det, der engang var ét langt ubrudt fortov fra byen og ned til åen.

- Da de var færdige med at grave kabler ned, blev jorden bare væltet tilbage. Og der vokser jo hurtigt græs og ukrudt i sådan noget lerjord. Og når de så klipper hegnet, lade de bare det afklippede materiale ligge, siger Poul Stokkebo.

Ubehageligt for alle

Efter hans opfattelse burde der gøres følgende:

De øverste 10-20 centimenter skal skælles af. Så skal der lægges 10 centimeter stabilgrus. Og øverst noget fortovsgrus.

Der er stadig kantsten på hele strækningen, så man kan godt fornemme, at her engang har været et fortov. Men det grønne bælte er så ujævnt at færdes på, at hvis man kommer gående, måske med barnevogn, eller er ude at løbe, vil de fleste trække ud og fortsætte på selve kørebanen.

- Der bor et par damer henne ad vejen. De er ude at gå tur hver dag. Der kommer masser af motionsløbere. Og der er børn, der cykler til og fra skole. Det er ubehageligt både for de gående og for bilisterne, at folk er nødt til at gå ude på vejen. Der er alligevel en del trafik på vejen, og der kører også busser, påpeger Poul Stokkebo, der er 73 og tidligere har drevet eget arkitektfirma.

- Hvis det er meningen, der ikke længere skal være et fortov på strækningen, så vil jeg bare gerne vide det. Så skal de ikke sige, at det bliver ordnet, tilføjer han.

Poul Stokkebo mener, at det overordnet handler om manglende vilje til at tilgodese yderområderne.

- Det her er jo et tydeligt eksempel på, at efter vi fik storkommunerne, forsømmer de landområder som det her. De gider ikke komme herud og lave vedligeholdelse. Men de kan godt lave en dyr supercykelsti mellem Ringe og Ryslinge. Jeg vil påstå, at der er flere, der benytter vejen her end den nye cykelsti, mener Poul Stokkebo.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle

Poul Stokkebo får aldrig sit grusfortov tilbage