Borgergruppe med Line Klivager og Ole Frederiksen foreslår, at slagterigrunden ryddes, og at området omdannes til park med forskellige aktiviteter

En park med stier, der binder Faaborgs to havne sammen, et kunstnerhus, hvor områdets mere end 50 kunstnere kan udøve deres kreativitet i fællesskab, en stor opbevaringshal til både.

Det er nogle af de centrale elementer, der indgår i et forslag, som røgericafeejer Line Klivager og illustrator Ole Frederiksen har budt ind med.

Den røde tråd i forslaget er fælleskab. Fællesskab mellem faaborgensere og fællesskab mellem turister og fastboende.

De brugte en måned på at besøge en række af de aktører, der bor eller arbejder omkring slagterigrunden, og resultatet blev et forslag, hvor mange af disse er blevet tilgodeset på den ene og den anden måde.

- Først og fremmest synes vi, det er en oplagt mulighed for at få samlet de to havne. Mange af de ideer, der har været på banen, indeholder noget, der er nyt og anderledes, end det vi har i dag. Vi er gået en anden vej, fortæller Line Klivager .

- Hvorfor ikke bruge grunden til noget, der allerede eksisterer, og som kan højne det, vi allerede har i Faaborg. Vi vil gerne have et sted, hvor det handler om fællesskab. Vi har egentlig ikke ret meget fælles her i Faaborg, siger hun.

Tilknyttet Facebook

Den tilknyttede Facebookside kalder de for "Faaborgensernes ønsker til slagterigrunden", og det var med 150 underskrifter fra borgere, at de i november overrakte forslaget til borgmester Christian Thygesen.

Forslaget bygger på de to forfatteres egne holdninger, men de har forsøgt at integrere nogle af de mange ideer, som naboerne til grunden har og ideer, der er kommet frem på diverse borgermøder.

Som udgangspunkt ønsker de slagteribygningerne revet ned med undtagelse af hovedhuset og pakhuset langs vestkajen.

Hovedhuset skal ifølge forslaget rumme et turistkontor i stueetagen samt en filial af vandrehjemmet på 2. sal. Der skal også ligge en filial af havnekontoret, og der skal etableres et opholdsrum for sejlere.

Pakhuset langs vestkajen skal være ny base for havnestuen og fungere som fælleshus for Faaborg, hvor der kan afholdes alle mulige arrangementer.

Opbevaring af både

Der skal være mulighed for at Faaborg Sejlklub kan bygge et nyt og større klubhus, og i forslaget placeres dette på området, hvor der i dag er p-plads bag slagteriet. Faaborgs mange sejlbådsejere skal også fremover kunne lægge deres både op om vinteren i Faaborg. Det skal ske i en ny permanent bådopbevaring, der etableres på området.

Der skal også etableres en række nye p-pladser. Cirka 140 pladser i alt samt 25 bus/camperpladser, lyder forslaget.

50 af pladserne skal etableres ved at forlænge den eksisterende p-plads langs havnekajen helt ud til Båd & Motor.

Faaborgs Miniby skal også have en ny og bedre placering på slagterigrunden. Ideen er blandt andet at give minibyen en mere realistisk havnefront ved at anlægge den i tilknytning til den sø, der tænkes etableret midt i området. Der skal desuden etableres et værksted i tilknytning til Minibyen.

Faaborg er kunstnernes by, og forslaget rummer et bud på, hvordan vi kan give områdets mange kunstnere bedre vilkår. Der skal etableres et kunstnerhus, hvor kunstnerne kan leje sig ind og nyde godt af det kreative fællesskab.

I den visionære ende er et forslag om at etablere et vikinge/middelalder center, hvor for eksempel Jim Lyngvild kunne udstille noget af sin store vikingesamling.

Måske kunne det også være relevant at etablere et rehabiliteringscenter på området, foreslår gruppen.

Til at binde det hele sammen forestiller borgergruppen sig, at der etableres en park med stier, der binder de to havne sammen. Parken skal rumme muligheder for petanque, fodbold, basketball, grillaktiviteter og legeplads etc.

Centralt skal ligge en sø, der kan bruges som skøjtebane om vinteren.

Endelig foreslår gruppen, at der gives mulighed for at værftet kan udvide med en lagerbygning på området langs Værftsvej.

  • Jørgensen_Anne

    Af:

    Journalist på redaktionen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Skriver til Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende og UgeAvisen Faaborg. Er 31 år og bosat i Faaborg.