Fra lokalarkiverne: Landbrugets foregangsmænd viste vejen

I løbet af 200 år blev der kun uddelt 14 hædersbevisninger i det område, der i dag udgør Faaborg-Midtfyn.

Fra lokalarkiverne: Landbrugets foregangsmænd viste vejen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det kongelige Danske Landhusholdningsselskab havde oprindelig til formål at fremme nye initiativer for at fremskynde udviklingen på landet. Selskabet har gennem årene uddelt først bægre og siden medaljer.

Bjarne Nielsen havde sidste sommer været ansat 40 år hos familien Bertelsen på Vester Hæsinge Maskinstation. Bjarne blev fejret efter alle kunstens regler og modtog desuden en fornem hæder i form af en sølvmedalje for "lang og tro tjeneste".

Denne sølvmedalje er indstiftet af "Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab" og kan gives efter ansøgning, almindeligvis af en landboorganisation. Medaljen koster 5000 kroner og betales af den organisation, der indstiller den pågældende person.

"Det kongelige Danske Landhusholdningsselskab" er stiftet allerede i 1769 og havde oprindelig til formål at fremme nye initiativer for at fremskynde udviklingen på landet, hvor de allerfleste bønder på dette tidspunkt var fæstere, og de måske netop derfor ikke havde den store lyst til at eksperimentere med nye dyrkningsmetoder for eksempel.

I de første mange år blev der uddelt sølvbægre i seks forskellige størrelser, siden tre størrelser, hvorefter selskabet gik over til medaljer, der var billigere at fremstille.

Om serien
Vores folkemindesamlinger og lokalarkiver er fyldt med historier om folk og fæ, der har haft og har betydning for vore landsbyer og lokalsamfund i dag.

Vi har bedt arkiverne dykke ned i de mest dramatiske, spændende og interessante fortællinger for at kunne dele dem med jer læsere.

Lokalarkiverne bidrager på skift med historier fra Midtfynspostens og Ugeavisen Faaborgs dækningsområde.
Haugstedgaard hvor den første lille skov i Ny Stenderup blev plantet. Siden er der tilplantet store arealer her på egnen. For eksempel har Arreskov tilplantet 30 hektar af den jord som, godset beholdt, da det solgte Grønnebjerggaard og Albrechtslund.
Haugstedgaard hvor den første lille skov i Ny Stenderup blev plantet. Siden er der tilplantet store arealer her på egnen. For eksempel har Arreskov tilplantet 30 hektar af den jord som, godset beholdt, da det solgte Grønnebjerggaard og Albrechtslund.

"De viste vejen"

Da Landhusholdningsselskabet havde 200-års jubilæum i 1969, udgav selskabet den interessante bog "De viste vejen" af Erling Mortensen. Her ses, at der i løbet af de 200 år kun var uddelt 14 hædersbevisninger i det område, som nu dækker Faaborg-Midtfyn Kommune, og 103 hædersbevisninger på hele Fyn med omliggende øer, så det var ikke sådan, at selskabet strøede om sig med sølvbægre og medaljer.

I løbet af de første 100 år fik Landhusholdningsselskabet betydning for tre mænd her fra egnen.

I 1812 fik soldat Anders Nielsen fra Gestelev Landhusholdningsselskabets 6. bæger for i to måneder på sin orlov i efteråret 1810 at have gravet grøfter for tre gårdmænd i Sandholts Lyndelse. Han gravede 400 favne grøfter, som var fem alen brede og tre alen dybe. Ejerne havde anset denne mose for umulig at udtørre, men i 1811 kunne der graves tørv i mosen, og de var så gode, at de kunne bruges som smedekul.

I 1835 fik selvejergårdmand Jens Andersen på Engbækgaard i Vester Hæsinge et sølvbæger af 2. grad, det vil sige det næststørste bæger for: "at hans Exempel allerede har virket velgørende i Sognet, hvor det nu bliver mere almindeligt at brakke, mergle, staldfodre, dyrke Kartofler osv. Han var også Plantningsmand, han dyrkede Humle, Kommen og Hamp, og i en Miils Frastand har han kjøbt og hentet 260 Læs Sten til Sluser, Leedpæle og Gaardens Brolægning". Jens Andersens sølvbæger fik indskriften "For mønsterværdigt Agerbrug".

I 1855 fik selvejergårdmand Rasmus Sørensen på Haugstedgaard i Ny Stenderup et sølvbæger af 5. grad, og i jubilæumsbogen skrives, at Rasmus Sørensen anlagde på et af ham indhegnet areal af tre tønder land rå og let jord, der ikke egnede sig til agerdyrkning, en granplantage, som i 1855 var lovende og i sluttet bestand, "i det Hele behandlet med Sagkundskab, Omhu og Opoffrelse og vidnende om hans interesse for Skovcultur. Noget fra dette anlæg var en anden indhegning på ca. tre skæpper land med unge, frodige og ranke bøge. Dette i bemeldte Sogn givne første Eksempel på Virksomhed i den retning tør muligt ventes fulgt af Andre, da der i Sognet forekommer flere Strækninger af lignende Beskaffenhed".

I dag er Det Kongelige Danske Landhusholdningselskabs hovedformål at være forum for debat om bæredygtigt brug af det åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø. Der bliver, som ovenstående viser, stadig uddelt medaljer og desuden legater. Desuden udgiver selskabet "Tidsskrift for landøkonomi" som er Danmarks ældste tidsskrift.

Fra lokalarkiverne: Landbrugets foregangsmænd viste vejen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce