Langt færre skoledistrikter end i dag er et af forslagene i en omfattende granskning af den måde det kommunale skolevæsen i Faaborg-Midtfyn fungerer på.

Faaborg-Midtfyn: En ny måde at tildele de faaborg-midtfynske skoler penge på er vigtigste punkt på dagsordenen, når skolebestyrelsesmedlemmer, forældrerepræsentanter og faglige organisationer torsdag samles til en større workshop i Gislev.

Workshoppen er led i den kulegravning af hele skoleområdet, som et politisk udvalg bestående af Lene Høsthaab (V), Jakob Holm (SF), Jack Odgaard (DF) og Kim Aas Christensen (S) igennem de seneste seks uger har været i gang med.

Tid og sted

Workshoppen om fremtidens skole afholdes torsdag den 20. april fra klokken 19 til 21.30.Det foregår på den gamle skole i Gislev, Faaborgvej 12.

Udvalgets arbejde skal i maj munde ud i nogle konkrete anbefalinger til, hvordan fremtidens skole skal se ud i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Siden skal politikerne i Opvækst- og Læringsudvalget arbejde videre med problematikkerne og komme med sineanbefalingerne til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i august.

Udvalget har undervejs fået input af flere fageksperter, når det gælder måder at fordele penge og måle undervisningens effekt på. Tirsdag aften blev skole- og daginstitutionsledere taget med på råd. Torsdag aften gælder det input fra skole- og forældrebestyrelser.

Større individuelle hensyn

Ifølge konsulent på skolegranskningen, Marie Holmgaard Søvsø, handler processen meget om at modernisere den måde, kommunens skoler i dag får tildelt ressourcer på. Den nuværende model er et kludetæppe og på mange måder lidt indviklet, forklarer hun.

- Man kan kalde det en hovedrengøring, når det gælder tildeling af ressourcer til skolerne. Den nuværende model gør det meget svært for administrationen at svare politikerne entydigt og præcist på, hvad vi bruger på inklusion i Broby. Bare som eksempel. Målet er opnå en større gennemsigtighed i, hvad det er, kommunen bruger pengene på, siger hun.

Som rådgiver til den økonomiske side af sagen, har udvalget allieret sig med en økonomiprofessor. Per Nikolaj Buch hedder han, og den vigtigste anbefaling fra ham er at reducere antallet af skoledistrikter.

- Filosofien er, at jo større økonomier, jo bedre og større ledelsesrum får vi. Det vil give en distriktsleder større handlerum, fortæller Marie Holmgaard Søvsø.

I dag er kommunen opdelt i 10 folkeskoledistrikter - ideelt vil det ifølge den økonomiske konsulent være med blot tre til fem distrikter.

- Større skoledistrikter ville give en større smidighed i forhold til at dække det enkelte barns behov. I stedet for blot at lade barnet starte i den nærmest liggende skole, vil der blive mulighed for at tage individuelle hensyn, forklarer Marie Holmgaard Søvsø.

Ikke en spareøvelse

En vigtig pointe er det, at kulegravningen ikke er en spareøvelse, forklarer hun.

- Det handler ikke om at spare penge eller nedlægge skoler. Intentionen er at bevare alle matrikler men som del af større distrikter, forklarer hun.

Hvordan de distrikter skal se ud - om de for eksempel skal matche den egnsopdeling, som der opereres med i kommunens udviklingsplan, er der slet ikke taget stilling til endnu.

- Vi er slet ikke nået til at kigge på kortet, og det bedste ville måske være at sætte skole- og daginstitutionsledere sammen for at slå de streger. Men der tegner sig enighed om, at det må være vejen frem at lave nogle større økonomier og distrikter, siger Marie Holmgaard Søvsø.

- Og hvem skal i givet fald lede de distrikter? Skolelederne?

- Når vi kigger på det her i et 0-18-års perspektiv, står det jo ikke nødvendigvis skrevet i sten, at det skal være en skoleleder, der skal være leder af et distrikt for de 0-18-årige, siger konsulenten.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på lokalredaktionen i Faaborg med særligt fokus på børne- og undervisningsområdet, samt hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv.

Mere om emnet

Se alle

Jakob Holm: - En nødvendig justering