De står utålmodigt og tripper, de fire foreninger bag Øhavscentret i Faaborg. De vil meget gerne i gang med den læmole, som er en vigtig del i projektet på Faaborg Havn yderst på Munkholm. Pengene er også på vej, men først i 2017 og 2018.

- Vi håber på at få det politiske niveaus accept af, at pengene kan komme til udbetaling allerede i år, så vi kan begynde at anlægge molen, siger Vagn Gram, som er formand for Faaborg Amatørfiskerforening.

Fiskerne er den ene part i Øhavscentret. De tre øvrige er foreningen bag den gamle fiskekutter "Marna", det er Træskibspladsen og grønlænderkajakklubben "Malik" (Lille Bølge).

Meningen med centret er naturligvis at have alle disse aktiviteter samlet inden for ganske kort afstand, blandt andet som et tilbud til turister.

I forvejen er der akvarium, røgeri til fisk og lignende, lige som amatørfiskerne har parkeret deres vogn med faciliteter til "Blå Flag" arrangementer på stedet.

Tidligere gymnasielærer Morten Lassen, som også kendes fra Faaborg Orienteringsklub har tegnet en kortskitse over molen, som skal rage 85 meter ud fra Munkholm og så gå på tværs cirka 130 meter.

Det er over mod Faaborg Værft, som skal sikres en ordentlig indsejling til sit område. Indsejlingen bliver på 19 meter.

Øvrig industri og håndværk skal der også tages hensyn til.

I 2017 og 2018 er der samlet afsat en million kroner til projektet med halvdelen hvert af årene.

  • Lorenzen_Michael

    Af:

    Arbejder især med det teknik-, miljø- og havnespørgsmål samt natur på Faaborg-redaktionen.