Ny Stenderup: Minkavler Ib Smed, der driver Malsdam Pelsdyrfarm på Skelbanke 9, har søgt om at måtte udvide sin minkfarm fra 3500 årstæver til 6000 årstæver - altså næsten en fordobling af den nuværende produktion.

Som følge af lugtkrav i forhold til nærmeste nabo kan det ikke lade sig gøre at udvide produktionen ved den nuværende minkfarm, og på den baggrund er der søgt om at lægge de nye minkhaller på en ubebygget matrikel cirka 300 meter fra den nuværende farm på Skelbanke 9.

Ansøgningen havnede forleden på Teknik- og Miljøudvalgets bord med bemærkninger fra forvaltningen om, at den valgte placering er problematisk, fordi den ligger i et naturområde, der i kommuneplanen er udpeget til at være under særligt beskyttelse. Området ligger desuden i et særligt bevaringsværdigt hovedgårdsejerlav (Østrupgaard, red.).

"I områder, hvor landskabskarakteren skal beskyttes, kan der kun ske ganske ubetydelige forandringer, og kun såfremt de ikke påvirker de karaktergivende landskabstræk og særlige visuelle oplevelsesmuligheder, står der blandt andet i kommuneplanen.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget valgte at sende sagen tilbage til fornyet behandling i forvaltningen.

- Vi vil gerne lige have undersøgt eventuelle muligheder for, at den tiltænkte udvidelse kan blive placeret i nærheden af den eksisterende produktion, forklarer udvalgsformand Søren Kristensen (V).

Det ansøgte byggeri vil fylde ca. 100 x 100 meter og omfatter 16 nye minkhaller.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på lokalredaktionen i Faaborg med særligt fokus på børne- og undervisningsområdet, samt hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv.