Vartegn genindviet, og mere synes på vej i landsby

Vester aAby: Larmen fra de mange forbipasserende køretøjer på Svendborgvej lige ved siden af kunne måske godt til tider overdøve talerne, men humøret kunne trafikken ikke slå i stykker, da man i Vester Aaby havde stor festdag forleden. Her genindviede man pladsen med fugleskulpturen ved hjørnet af landevejen og Skadegårdsvej. Skønsmæssigt 150 lokale deltog i begivenheden.

Viceborgmester og formand for Lokalsamfunds- og Planudvalget Anne Møllegaard Mortensen (DF) roste det arbejde, som frivillighedsgruppen, Lokalrådet og andre i Vester Aaby står for.

- I står op, når jeres skole er lukningstruet, og I tager medejerskab for jeres ting, påpegede Anne Møllegaard Mortensen.

Det er frivillighedsgruppen, som har sørget for at få hævet fugleskulpturen, lagt ny belægning på og få sat spots på, så værket også er synligt om aftenen.

Skulpturen er lavet af kunstneren Palle Mørk fra Brønderslev.

Niels Krogh fra frivillighedsgruppen bød velkommen og fortalte om arbejdet, og der var også en tale fra sognepræst Torkil Jensen, som repræsenterede en af sponsorerne på projektet, Skovgårdfonden.

Indimellem spillede Lars Kirkegaard, som er født og opvokset i Vester Aaby, lidt munter harmonikamusik.

De to søskende Julie og Matthias Frost sørgede for, at den røde sløjfe, som arrangørerne havde placeret i fuglens næb, blev løsnet som selve symbolet på genindvielsen.

  • Lorenzen_Michael

    Af:

    Arbejder især med det teknik-, miljø- og havnespørgsmål samt natur på Faaborg-redaktionen.