Pensionering af kommunale ledere betyder, at der fremover skal være færre topchefer i kommunen
FAABORG-MIDTFYN: Først blev stillingen som kulturchef nedlagt, så blev det til et farvel til chefen for handicapområdet, og nu forsvinder yderligere to topstillinger i den kommunale administration. Denne gang er det dog et frivilligt farvel til tre chefer, der baner vej for en slankning af ledelsen.

Chefen for børneområdet, Torben Bach-Petersen, går på pension med udgangen af maj næste år. Det samme gør de to chefer på det tekniske område: Vej- og forsyningschef Preben Terp og chef for byggeri og miljøtilsyn Preben Mørkhøj.

Sagen har foreløbig kun været drøftet for lukkede døre, men direkte konfronteret med oplysningerne om, at de tre fagchefer går af, bekræfter både borgmester Bo Andersen (V) og kommunaldirektør Benny Balsgaard, at de tre stopper, og at en slankning af ledelsen er på vej.

Det netop indgåede budgetforlig mellem de politiske partier indeholder da også en besparelse på lederløn på 600.000 kroner i 2009 og de tre efterfølgende år 1,2 millioner kroner. Og det bliver ikke blandt kommunens tre øverste chefer i direktionen, at der spares næste år.

- Arbejdsbyrden har været meget stor, så de tre har haft mere end rigeligt at gøre, understreger borgmesteren.

Nu er søgelyset så rettet mod næste lag af chefer, nemlig fagcheferne. Det er ikke helt tilfældigt, at Preben Terp og Preben Mørkhøj går på pension samme dato. Det har været aftalt længe i form af generationsskifteaftaler, hvor de to teknik-chefer får lidt ekstra i pension.

- Det er på mit eget initiativ, at der er indgået en sådan aftale, siger 61-årige Preben Mørkhøj, der før kommunesammenlægningen var mangeårig kommuneingeniør i Ringe Kommune.

Preben Terp er 63 år.

- Så nu føler jeg, at tiden er til at stoppe, siger han.

I Faaborg Kommune var han i 20 år chef for Teknisk Forvaltning, og inden da var han kommuneingeniør i Ringe Kommune.

Dialog med ansatte

Spørgsmålet er nu, hvordan det tekniske område fremover skal ledes i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunaldirektør Benny Balsgaard oplyser, at der har været et sonderende møde med de to chefer, der går af, og den tredje chef på det tekniske område, plan- og udviklingschef Christian Tønnesen.

Christian Tønnesen har tidligere fået lagt hele kulturområdet under sin chefkasket, så det er næppe sandsynligt, at han får yderligere arbejdsopgaver. Mere nærliggende er det, at de to øvrige chefstillinger på det tekniske område slås sammen til én stilling. Det vil kommunaldirektøren dog ikke kommentere. Mere konkret er borgmesteren.

- Det vil da være oplagt at overveje, siger Bo Andersen (V).

På næste møde i Økonomiudvalget vil politikerne blive præsenteret for et forslag til, hvordan processen frem mod en ændring af strukturen skal forløbe.

- Det er ikke noget, der lige ændres over en nat. Vi skal have en dialog med medarbejderne, understreger Benny Balsgaard.

Styreform under lup

For øjeblikket gennemfører et konsulentfirma en storstilet undersøgelse af den styreform, som Faaborg-Midtfyn Kommune og Skanderborg Kommune som de eneste i landet benytter. Styreformen har fra flere politikere været stærkt kritiseret, og på baggrund af undersøgelsen skal der først i det nye år tages stilling til, om der skal ændres i den måde, som kommunen ledes på. Det gælder både den politiske organisation og den administrative.

- Hvordan vi fremover organiserer det tekniske område og børneområdet skal også ses i sammenhæng med undersøgelsen af styreformen, siger kommunaldirektøren.
  • Fyens Stiftstidende