LOKALDEBAT Af Flemming Ø. Lauridsen formand for Socialdemokraterne i Faaborg-Diernæs, Rugagerparken 9, Faaborg, der skriver om et nej til et drive-in-bageri ved Østerhed Bageri

Enten kan Østerhed Bageri lade sig overtage af Ole Billum-Jensen eller lave en bestyrelse, hvor Billum er formand. Så kan alt lade sig gøre.

Her er nogle eksempler på, hvad der kan lade sig gøre i Faaborg Kommune, når man har det rigtige navn. For denne person kan få alt igennem i Faaborg Byråd og i Teknik- og Miljøudvalget.

Eksempelvis kunne Billum få bygget Inn Side, selv om der var mange naboer, der klagede over højden på dette byggeri. Derefter kunne han få hele byrådet indkaldt ekstraordinært for at få godkendt en lokalplan. Man kunne jo ikke vente til det ordinære byrådsmøde, som finder sted en gang om måneden.

Og endnu et eksempel: Billum har fået bevilget 250.000 kroner, så der kan laves en forlængelse af Mørkebjergvej. Så kan man gå tørskoet fra hans nye kontor til en bygning, han har købt. Så kan alle andre borgere i Faaborg bare køre på hullede veje, fordi der ikke er penge til at lappe vejene med.

Det sidste nye tilladelse, Teknik- og Miljøudvalget har givet Billum, er, at der kan bygges en åben carport i vejskel, selv om der er tinglyst servitut til byggegrunden.

Så jeg vil gerne spørge formanden for Teknik- og Miljøudvalget (Grete Justesen, red.), om ikke alle borgere her i Faaborg Kommune er lige for loven?

Mit forslag til formanden er, at hvis der skal gives dispensation fra lokalplaner, så skal det gælde alle borgere i Faaborg Kommune, og ikke kun bestemte personer.

Jeg synes, formanden for Teknik- og Miljøudvalgets udtalelse om, at Østerhed Bageri kan kigge andre sted hen for at lave drive-in-bageri, er malplaceret. Hun ved måske ikke, hvor svært det er at drive forretning i Faaborg Kommune.