Kommunen vil lægge asfalt på sti ved Moseparken, der er forurenet med cyanid.

Faaborg: Den kommunale sti mellem Moseparken og Peter Hansensvej i Faaborg, der siden midten af januar har været lukket på grund af en forurening med cyanid, vil nu blive forseglet med en fast belægning - formentlig et lag asfalt.

Det besluttede Teknik- og Miljøudvalget onsdag.

- Der skal selvfølgelig være en sti der, så vi har besluttet at kapsle forureningen ind. Det, vurderer vi, er en forsvarlig løsning, så forureningen ikke kan komme i kontakt med mennesker og dyr, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen.

Løsningen vil koste cirka 150.000 Kroner.

Cyanidforureningen ligger i et tyndt lag genbrugt myremalm, der blev lagt i den 60 meter lange grussti for mange år siden. Udvaskning har gennem tiden medført en forurening af jorden under stien.

Stien har de seneste to måneder været afspærret med byggepladshegn og skilte, efter at embedslægen vurderede, at mennesker - og især børn - ikke må komme i kontakt med den meget giftige cyanid.

 

Stammer fra myremalm

Forureningen stammer sandsynligvis fra det nu nedlagte Faaborg Gasværk, hvor man brugte myremalm til at trække cyanid ud af bygassen. Den brugte myremalm fra bygasværker blev i mange tilfælde genanvendt i stier, fortove eller til ukrudtsbekæmpelse. Der er taget stikprøver på andre stier ved Moseparken - heldigvis uden at finde mere myremalm.

Da det er mange år siden, myremalmen blev lagt i stien, er kommunen ikke forpligtet til at fjerne forureningen. Den type gamle forureninger håndteres af Region Syddanmark, men regionen prioriterer ikke denne form for forurening særligt højt, da den ikke udgør nogen stor trussel for grundvand eller naturen i øvrigt. Der kan derfor gå mange år, før regionen vil tage denne forurening op til vurdering, og det er usandsynligt, at regionen i realiteten gør noget ved forureningen, vurderer kommunens miljøafdeling.

Teknik- og Miljøudvalget havde to andre valgmuligheder end at kapsle forureningen ind: En fuld oprensning af stien, hvor laget med myremalm og den øverste halve meter forurenet jord blev fjernet, ville koste cirka 500.000 kroner. Et andet alternativ var simpelthen at lukke stien og spærre den af. Det kunne gøres for 20.000 kroner.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på lokalredaktionen i Faaborg med særligt fokus på børne- og undervisningsområdet, samt hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv.