Log ind

Efter bækforurening: FFV skal redegøre for sikring mod gentagelse

 • Efter bækforurening: FFV skal redegøre for sikring mod gentagelse
  Fra spildevandsbassinet løb toiletslam lige ud i Ølsted Bæk. Privatfoto.
 • Efter bækforurening: FFV skal redegøre for sikring mod gentagelse
  Fra spildevandsbassinet løb toiletslam lige ud i Ølsted Bæk. Privatfoto.

Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ølsted Bæk er død, men skadevirkningerne i Vittinge Å, Odense Å og Odense Fjord vil være minimale, vurderer Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøchef

Faaborg-Midtfyn: Gennem mere end måned løb urenset spildevand lige ud i Ølsted Bæk og dræbte alt liv i vandløbet. Udslippet blev ikke opdaget, fordi der ikke var nogen kontrol med det såkaldte sparebassin ved Nørregårdsvej ved Ølsted, der opsamler spildvand fra Allested-Vejle, før det pumpes videre til rensning i Faaborg. Men det rettes der op på, efter Miljøstyrelsen er gået ind i sagen, og har bedt det kommunalt ejede spildevandselskab FFV gøre rede for, hvordan man vil sikre sig mod gentagelser.

Forureningen af Ølsted Bæk

Ølsted Bæk er et lille vandløb på Midtfyn, som leder vand ud til Vittinge Å, der løber ud i Odense Å. Vandløbet har status af paragraf 3 naturområde, og kommunens målsætning er, at det skal have "god økologisk tilstand". Kommunen har givet tilladelse til, at der må ledes overfladevand fra et sparebassin til bækken.19. juni opdagede to landmænd en stor forurening af spildevandsslam fra bækken. Spildevandsselskabet FFV har fundet ud af, at forureningen har stået på siden 13. maj. Den første vurdering lød på, at 12.000 kubikmeter slam slap ud i bækken. Det er senere nedjusteret til 8.10.000 kubikmeter.

Efter forureningen blev opdaget er der fjernet spildevandsslam på en strækning på 650 meter af bækken. Den er død for insekter og fisk, og der vil formentlig gå et år, før naturtilstanden er genoprettet.

- FFV monterede allerede i sidste uge en alarm, der kan fortælle, hvis en pumpe stopper eller et rør stopper til, og der begynder at ske udløb til vandløb. Den lære, vi har draget af udslippet til Ølsted Bæk, er, at vi skal sikre kontrol med bassiner. Vi har omkring 20 af den slags sparebassiner i Faaborg-Midtfyn Kommune, som vi nu sætter alarmer på, så vi undgår gentagelse, fortæller kommunens miljøchef Olav Bojesen.

Den lære, vi har draget af udslippet til Ølsted Bæk, er, at vi skal sikre kontrol med bassiner. Vi har omkring 20 af den slags sparebassiner i Faaborg-Midtfyn Kommune, som vi nu sætter alarmer på, så vi undgår gentagelse.

Olav Bojesen, miljøchef i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Rådden stank

Det var landmand Erik Larsen, Brobyværk, der den 19. juni slog alarm, da han og kollegaen Svend Nielsen, Allested-Vejle, opdagede forureningen, hvor Ølsted Bæk løber under Nørregaardsvej. På det tidspunkt havde Erik Larsen i ugevis bemærket en rådden stank over sine marker. Det passer meget godt med FFVs egen analyse af udslippet. Den siger, at tilstopningen, der forårsagede forureningen, allerede skete den 13. maj, så det er altså over en periode på lidt mere end en måned, der er ledt urenset spildevand til bækken.

Erik Larsen mente at FFV og kommunen tog for let på sagen, da han slog alarm, og havde regnet med, at der var blevet sat en prop i vandet, så forureningen ikke fik lov at brede sig yderlige. Men ifølge Olav Bojesen, så reagerede kommunen både resolut og hensigtsmæssigt:

- Det er en forurening, der stod på over lang tid, hvor spildevand i små mænger langsomt er sevet ud i vanløbet. Det første, vi gjorde, var at stoppe yderligere forurening. FFV fik renset det stoppede rør, og en slamsuger pumpede spildevand af bassinet, så der ikke løb mere ud i bækken. Det skete samme dag, som alarmen indløb (mandag den 19. juni, red.). Den følgende dag, havde kommunen en mand ude og kigge på vandløbet. Vi besluttede, at fjerne slam fra bækken. Der ville ikke være ide at lægge flydespærringer eller dæmme vandet op, for det ville ingen forskel gøre, siger miljøchefen.

650 meter slam fjernet

Kommunen lod en entreprenør grave spildevandsslam op på en 650 meter lang strækning, og sender regningen til skadevolderen, FFV. Der er ikke foretaget analyser af forureningsgraden af vandet efterfølgende. Det er ikke nødvendigt, siger miljøchefen.

- Vi ved, at det er organisk materiale i forrådnelse, der har brugt ilten i vandløbet og dermed lagt det dødt. Det er svært at vurdere, hvornår der kommer liv i det igen, men nu holder vi øje med det. Forureningen er meget alvorlig lokalt, men det vil have ringe indflydelse på Vittinge Å og endnu mindre på Odense Å. Den proces, der sker, når det organiske materiale bruger ilten er, at næringssalte bliver tilbage. De løber gennem åerne og ender i Odense Fjord. Vores beregninger viser, at det måske drejer sig om 100 kg, hvor den samlede udledte mængde til Odense Fjord er 1500 ton, forklarer Olav Bojesen.

 • JO -

  Af:

  Områderedaktør for Faaborg-Midtfyn med base i Faaborg. Har arbejdet med journalistik siden midten af 80'erne. Kom til Faaborg i 2006.

Mere om emnet

Se alle
Landmand tilfreds med tiltag

Landmand tilfreds med tiltag

O.k. at udlede spildevand til bækken

- Kommunen bagatelliserer problem

- Kommunen bagatelliserer problem

      Regler for kommentarer

Vi bruger cookies!

fyens.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.fyens.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere