Udvikling

70 borgerne mødte op til byting, der skal skabe idéer til udviklingen af Nr. Lyndelse og Nr. Søby.

Nr. Lyndelse/Nr. Søby: Omkring 70 borgere deltog, da Faaborg- Midtfyn Kommune afviklede det andet såkaldte "byting" om den fremtidige udvikling af Nr. Lyndelse og Nr. Søby.

Temaet for bytinget var byerne og landskabet, og derfor blev deltagerne også sendt ud på en rute med seks poster, hvor de blev guidet forbi centrale punkter i området, herunder blandet andet Carl Nielsens Barndomshjem, hvor deltagerne blev stillet spørgsmålet: "Hvordan får vi den natur, som Carl Nielsen var så inspireret af, til at træde tydeligere frem i Nr. Lyndelse og Nr. Søby i dag og i fremtiden".

Andre poster var blandt andet cykelstien ved Langagergyde (udsigten), krydset ved Rødeledvej og Odensevej på vej mod Nr. Søby samt Albanivej ved cykelstiens ophør.

Kaffe og småkager

Efter turen rundt i landskabet var der varm kaffe på kanden og småkager i spejderhytten til de voksne, mens spejderne havde lavet bål, hvor børnene kunne få varmen, drikke en kop varm kakao og grille en skumfidus eller to.

Samtidig med det vandrende byting var der også åbent i det mobile bykontor kl. 11-13 i Carl Nielsen Hallen, hvor en del af områdets børnefamilier var til gymnastikopvisning.

Mellem opvisningerne var flere børn og deres forældre forbi for at høre om og give deres input til masterplanen. Mange børn prøvede også fiskedammen, hvor fangsten var et kort, som de kunne skrive eller tegne ønsker til deres drømmeby på.

Hvor borgerne er

"Åbent Bykontor" rykker ud, hvor borgerne er, så de, der ikke har mulighed for at deltage i et af de tre byting, alligevel kan komme med input og høre om processen frem mod en masterplan for området.

I alt skal tre byting og tre åbne bykontorer samle borgernes input til, hvordan området kan blive endnu mere attraktivt - både for dem, der allerede bor der, og for tilflyttere.

Tredje og sidste byting finder sted tirsdag den 10. april, mens der endnu en gang er åbent i det mobile bykontor på Øko-dagen på Søbysøgård søndag den 15. april. /EXP