ÅRSLEV: En borger i Nr. Lyndelse, Bodil Madsen, Bregnevej 14, har forespurgt Årslev Kommune, om der er mulighed for, at der bliver oprettet kolonihaver i de nærmeste år.

At arbejde i en kolonihave, er en god måde at beskæftige sig på, mener borgeren.Den ide arbejder borgmester Hans Jørgensen (S), Sdr, Nærå, videre med.- Foranlediget af brevet vil vi undersøge muligheden for at finde et sådant areal og lade forslaget underkaste en politisk behandling, har borgmesteren svaret borgeren.- Hvis vi kan finde arealet, og kommunalbestyrelsen er villig til at stille arealet til rådighed, bekoste adgang til vand med videre, forventer jeg, at arealet vil kunne være klar næste forår, er borgmesterens tilkendegivelse.