Forureningen af Ølsted Bæk, kan betyde, at der skal justeres på miljølovgivning, mener Venstres miljøordfører

Faaborg-Midtfyn: Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen, Nr. Broby, vil formentlig lægge forureningssagen fra Ølsted Bæk på Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens bord efter sommerferien, alt afhængigt af hvilke kendsgerninger Miljøstyrelsen fisker op af det forurenede og vandløbsdræbende slam, der blev ledt ud i det lille vandløb.

Ølsted Bæk

Miljømålet for Ølsted Bæk er at åen skal have god økologisk tilstand. Ved udledningspunktet lever Ølsted Bæk ikke op til målsætningen, da tilstanden i dag er sat til dårlig økologisk tilstand. Bækken får i dag tilført vand fra overløb af regnvand og fortyndet spildevand fra fælleskloakken. Ved at lukke overløbet fra fælleskloakken, vil der fremover kun blive ledt regnvand til Ølsted Bæk. Dette vil have en positiv indvirkning på tilstanden i vandløbet.Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommunes udledningstilladelse til Ølsted Bæk.

Miljøstyrelsen har givet kommunen et såkaldt skærpet tilsyn, efter to lokale landmænd, Svend Nielsen, Allested-Vejle og Erik Larsen, Brobyværk, slog alarm den 21. juni. De syntes, der var en sælsom stank over deres marker, og da de passerede Ølsted Bæk, var der ingen tvivl om kilden til hørmen:

Afføring og hygiejnebind

- Op ad brinkerne lå gråligt slam, afføring, rester af toiletpapir og hygiejnebind og i vandet flød en kulsort slimet substans. Jeg har aldrig set noget lignende. Det var forfærdeligt, siger Erik Larsen.

Op ad brinkerne lå gråligt slam, afføring, rester af toiletpapir og hygiejnebind og i vandet flød en kulsort slimet substans. Jeg har aldrig set noget lignende. Det var forfærdeligt.

Landmand Erik Larsen, Brobyværk

Udslippet, der ifølge FFV-direktør Christian Møller er på enorme 8-12.000 kubikmeter, skyldtes en stoppet spildevandsbrød, der gjorde at spildevand ikke kunne pumpes ind i rensningsanlægget, men i stedet flød ud i Ølsted Bæk, der har forbindelse til Vittinge Å og Odense Å. Der er ikke noget alarmsystem på anlægget, så ingen ved hvor længe forureningen stod på. Erik Larsen anslår det mindst drejer sig om en måned, og han og andre af områdets landmænd er rystede over omfanget. De synes ikke Faaborg-Midtfyn Kommune har gjort meget for hverken at begrænse skaderne af den aktuelle forurening eller sikre sig mod gentagelse.

Lighed for loven

Erling Bonnesen forstår godt deres harme:

- De holder det jo op mod, at hvis de havde forårsaget en forurening, så havde det haft alvorlige konsekvenser for dem, og det ser det ikke ud til, det får for kommunen. Det fremmer ikke billedet af lighed for loven. Vi har jo ret skrappe miljøkrav til landmændene. Men lad os nu lige finde ud af, hvad der er op og ned på sagen her. Jeg er glad for miljøstyrelsen er inde i billedet, for det må betyde, der kommer en rapport over hændelsen. Den vil jeg se på.

- Som udgangspunkt lyder det som om, at der mangler et alarmeringssystem, der gør at vi få opdaget sådanne uheld så hurtigt, at vi kan agere effektivt på dem, og i så fald er det noget Miljøministeriet må kigge på, siger Erling Bonnesen.

Tog ikke forureningsprøver

Det er dog et spørgsmål, hvor meget Miljøstyrelsen får at rapportere, for hverken styrelsen eller kommunen har taget prøvet af slammet, der er mistænkt for at indeholde fosfor, kemikalier, hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller. Myndighederne betragter sagen som et lovligt udløb, og så har de ikke pligt til at lave målinger. Anlægget må nemlig godt lave udløb til bækken i forbindelse med kraftige regnskyl.

Og den problematik er Erling Bonnesen opmærksom på:

- Efterhånden er der så store befæstede arealer, altså veje, parkeringspladser og bygninger, der leder mere regnvand til anlæggene samtidig med at der kommer mere nedbør. Det er muligt, vi skal justere Miljølovgivningen i forhold til, hvad vil tillader, at der udledes til vandløb, siger han.

  • JO -

    Af:

    Områderedaktør for Faaborg-Midtfyn med base i Faaborg. Har arbejdet med journalistik siden midten af 80'erne. Kom til Faaborg i 2006.

Mere om emnet

Se alle
Lokaldebat: Ny forurening af Ølsted Bæk kan forhindres

Lokaldebat: Ny forurening af Ølsted Bæk kan forhindres

6
12.000 kubikmeter kloakslam i bæk: Naboer er rystede over omfang

12.000 kubikmeter kloakslam i bæk: Naboer er rystede over omfang

23
Landmænd er vrede over offentligt miljøsvineri

Landmænd er vrede over offentligt miljøsvineri