Billig arbejdskraft: Blue Star Line frikendt for at overtræde udlændingeloven

I byretten blev Blue Star Line frifundet for at benytte alovlig udenlandsk arbejdskraft. Arkivfoto: Søren Stidsholt Nielsen

Billig arbejdskraft: Blue Star Line frikendt for at overtræde udlændingeloven

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det internationale transportforbund ITF og 3F Sømændene havde ikke held med at få Blue Star Line i Faaborg dømt for at bemande sine skibe med filippinere og ukrainere.

Faaborg: En retssag, der har været undervejs siden 2013, endte i retten i Svendborg i dag med frifindelse af Faaborg-rederiet Blue Star Line. Rederiet var under anklage - efter en anmeldelse fra 3F - for at have overtrådt Udlændingeloven ved at beskæftige en lang række søfolk fra Ukraine og Filippinerne på tre af sine skibe - Blue Alfa, Blue Castor og Blue Capella - i perioden fra 2011 til 2014.

Sagens omdrejningspunkt var, om Faaborg-rederiets aktiviteter i den pågældende periode kunne karakteriseres som værende "internationale" eller "nationale".

Var de internationale, er det fuldt lovligt at hyre ikke-eu-borgere ind til en tredjedel af den hyre, som en dansk sømand skal have. Er det derimod national skibsfart, skal en dansk reder følge dansk lovgivning og have eu-sømænd ombord.

Specialanklager Klaus Holten Kristensen, der førte sagen for anklagemyndigheden, har i første omgang taget dommen til efterretning.

- Ud fra de sejlmønstre, som forsvareren havde fået udarbejdet til sagen, hvor man kunne se, hvor de enkelte skibe befandt sig fra dag til dag, vurderer dommeren, at der ikke her er tale om national sejlads. Men det skal også understreges, at vi er på helt jomfruelig juridisk grund med denne sag, forstået på den måde, at der ikke noget, der bare minder om fortilfælde, siger han.

Klaus Holten Kristensen sender nu dommen til vurdering i de tre centrale myndigheder, der har været inde over sagen for at høre om, hvad de mener - det er Søfartsstyrelsen, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (Star) samt SIRI - Styrelsen for international rekruttering og integration. De to sidstnævnte er under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Det bliver deres vurdering, jeg vil komme til at læne mig op ad i min indstilling til statsadvokaten om, hvorvidt dommen skal ankes eller ej, siger Klaus Holten Kristensen.

Dommens præmisser
I kommentarerne til frifindelsen, skriver retsassessor Ulla Storm følgende:"Efter forklaringen afgivet af administrerende direktør, Tom Hald, og på baggrund af den fremlagte dokumentation med geografiske kort, der angiver antal anløb i danske og udenlandske havne samt arbejdslokationer til søs (bilag 36a.1-36c.5) sammenholdt med skibenes projektlister bilag 35a.1- 35c.5) lægger retten til grund, at skibene i hele perioden hovedsageligt har udført projekter i udenlandsk farvand, hvorfor der i overvejende grad har været tale om grænseoverskridende trafik, ligesom skibene i perioden i næsten lige så høj grad har anløbet udenlandske havne som antal anløb til danske havne. Henset til skibenes opholds- og rejsemønstre, herunder skibenes internationale (grænseoverskridende) trafik, finder retten efter en konkret vurdering ikke grundlag for at anse trafikken som national, hvorfor Blue Star Line A/S frifindes for den rejste tiltale."
Direktør Tom Hald har ikke overtrådt udlændingeloven ved primært at beskæftige filipinske søfolk på Blue Star Lines skibe. Arkivfoto: Laust Jordal
Direktør Tom Hald har ikke overtrådt udlændingeloven ved primært at beskæftige filipinske søfolk på Blue Star Lines skibe. Arkivfoto: Laust Jordal

3F skuffet over dom

Det var Morten Bach, der er skibsinspektør i det internationale transportforbund ITF, der i 2013 i samarbejde med 3F Sømændene, der anmeldte Blue Star Line for at overtræde udlændingelovens regler.

Og han er naturligvis meget skuffet over dommen.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, havde jeg håbet på en fængselsstraf i forhold til at bruge illegal arbejdskraft og en klækkelig bøde oveni. Der er jo tale om skibe, der sejler ud fra basehavnen i Esbjerg til de danske boreplatforme på den danske sokkel. Jeg håber selvfølgelig at statsanklageren anker den til landsretten, siger Morten Bach.

Morten Bach mener, at det generelt er lidt op ad bakke at få myndighederne til at interessere sig for den her problematik.

- Vi føler faktisk, at vi bliver modarbejdet, og at den danske søfartsstyrelse ønsker at beskytte rederierhvervet. Ifølge udlændingeloven er det forbudt at bruge ikke-eu-borgere på skibe, der er i fart fra danske havne. Hvis et skib indenfor 12 måneder har mere end 25 anløb til dansk havn eller opholder sig i dansk havn, så er det national skibsfart, og så skal der være eu-borgere ombord, siger han.

Billig arbejdskraft: Blue Star Line frikendt for at overtræde udlændingeloven

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce