FAABORG: Sct. Georgs Gildet i Faaborg har fastsat sit årsmøde til den 16. marts. Foruden aflæggelse af årsberetning vil der blive valg til gildeledelsens tre poster - samt til andre bestyrelsesposter.