Cirka 70 mødte op til borgermøde om den planlagte nye grusgrav i Haagerup. De havde mange spørgsmål.

Haagerup: Det blev gjort helt tydeligt for de cirka 70 fremmødte til mandagens borgermøde i Haagerup Forsamlingshus: Der kommer en grusgrav i området nord for Haagerup - og sandsynligvis starter gravearbejdet til efteråret.

Så aftenens borgermøde, som Faaborg Midtfyn Kommune havde indbudt til, handlende ikke så meget om at få forpurret planerne om en grusgrav men mere om at få betingelserne for lokalområdet til at blive så gode som muligt.

- Der er nogle ting, vi kan justere på i forhold til det driftsvilkårene, håndtering af støj og støv etc. Regionen vil rette ind, hvor det er muligt, lovede geolog Gitte Gro fra Region Syddanmark.

Inviteret var også lodsejer Peter Top samt ejeren af vognmandsfirmaet Eigil Jensen i Billund, Kim Jensen, der har søgt om at måtte grave grus i området. Han forsøgte aftenen igennem at afdramatisere de gener, som grusgraven vil påføre lokalområde.

Han forklarede blandt andet, hvordan entreprenørfirmaet først etablerer støjvolde ved at skubbe det øverste muldlag af og ud til siderne. Og så forklarede han også, hvorfor Billund-firmaet gerne vil grave på Fyn.

- Alene til Facebooks nye center i Odense skal der bruges cirka 300.000 kubikmeter råstoffer, og det giver mening at fragte råstofferne så kort vej som muligt. Da det tredje spor fra Middelfart til Odense blev etableret blev alle råstoffer hentet fra vores grusgrav i Jylland, forklarede Kim Jensen.

Det er vores hverdag

Den forklaring beroligende nu ikke rigtig forsamlingen. Suzette Hindborg, Haagerupvej 43, appellerede til, at borgerne fik fornemmelsen af, at de blev hørt:

- For os, der bliver berørt af det her, handler det ikke om jura. Det, der virker som småting for jer, er store ting for os. Det er vores hverdag, det handler om, og det har betydning for vores huspriser, at der ligger i en grusgrav der. Så det er for eksempel ikke irrelevant om det tager 3 eller 20 år, sagde hun.

Entreprenøren, der med stor sandsynlighed får en 10-årig tilladelse til at grave, ville ikke udstede garantier for, hvor længe arbejdet vil tage. Han har ansøgt om at måtte udvinde 200.000 kubikmeter om året.

- Vi forventer, at det er en begrænset forekomst - måske er der ikke mere end 500.000 kubikmeter grus og sand. Men der kan også være mere. Det ved vi først, når vi graver ned. Men vi har en helt klar interesse i at gøre arbejdet færdigt så hurtigt som overhovedet muligt, forklarede han.

Grusgravens levetid afhænger blandt andet også af, hvorvidt der er umiddelbar afsætning af råstofferne til nogle af de kommende store byggerier i Odenseområdet, Facebook og det nye supersygehus.

- I øjeblikket er der godt gang i byggeriet, men får vi pludselig en krise, som vi så for 10 år siden, så går alting jo i stå, sagde han.

Vi andre må betale

Da debatten først blev sluppet løs, viste det sig hurtigt, at det især var den øgede tunge trafik, borgerne var bekymrede for.

- Vi er rigtig nervøse for, at det vil skade vores huse - at de vil slå revner. Er det muligt at forsikre sig mod den slags, sagde en.

- Vi vil gerne have en sikker skolevej til vores børn, når de skal cykle til skole til Hjemly i Hillerslev, sagde en anden.

Olav Bojesen, der er afdelingsleder i Faaborg-Midtfyn Kommune, kunne fortælle, at lastbiltrafikken igennem Haagerup er blevet målt både i 2010 og 2014, og at der gennemsnitligt er cirka 115 lastbiler, der dagligt benytter vejen.

- Kommer der 100 lastbiler mere dagligt (50 til og fra grusgraven, red.), vil det altså være cirka en fordobling, forklarede han.

Til det med revnerne i huse var der ikke meget kommunal hjælp at hente.

- Det er jer, der har bevisbyrden overfor vognmandsforretningen, forklarede Olav Bojensen.

Kim Jensen kunne dog berolige med, at firmaet aldrig have haft en sag om revner i huse, siden firmaet blev startet af hans bedstefar i 1945.

- Men i givet fald vil det være den enkelte vognmands kaskoforsikring, der skal dække den slags, lød det fra entreprenøren.

For en af de nærmeste naboer til den kommende grusgrav, Elisabeth Hansen, er sagen dog relativ enkel.

- Det er lodsejeren og entreprenøren, der tjener på det her. Alle vi andre må betale, sagde hun.

  • Journalist portræt

    Af:

    Journalist på lokalredaktionen i Faaborg med særligt fokus på børne- og undervisningsområdet, samt hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv.

Mere om emnet

Se alle
Hus på kanten af grusgrav kan ikke sælges

Hus på kanten af grusgrav kan ikke sælges

1
Grusgraven i Haagerup til debat

Grusgraven i Haagerup til debat

Naboer til ny grusgrav protesterer

Naboer til ny grusgrav protesterer