Der er nu rejst to sager mod Eskelund

Aarup og Ejby anmeldte sidste år svinefarmen for overproduktion i en miljøsag, der handler om, at miljøtilladelsen er overskredet.

Jordbrugskommissionen har nu også politianmeldt Eskelund - for at have vokset sig for stor. Kommissionen varetager ikke specifikke miljøhensyn, men påser, at landbruget strukturelt udvikler sig i overensstemmelse med landbrugslovens arealkrav.