Hvis Danmark bliver pålagt konkrete energisparemål af EU, så anbefaler det miljøøkonomiske råd, at bioenergi, som i dag er afgiftsfri, bliver pålagt samme afgifter som elektricitet.

Biomasse: I De økonomiske råds årlige miljøøkonomiske vismandsrapport, som blev offentliggjort for to uger siden, peger vismændene på, at det kan blive nødvendigt at lægge afgifter på energi fra biomasse.

I modsætning til andet energiforbrug er bioenergi i dag fritaget for afgift.

- Det er ikke noget, vi foreslår, men hvis vi havner i den situation, at Danmark af EU bliver pålagt et energisparemål, så vil det give mening at lægge afgift på biomasse, forklarer miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen.

EU vil spare på energi

EU-kommissionen har for kort tid siden fremlagt forslag til energisparemål på 30 procents reduktion inden 2030.

De gældende energisparemål har til formål at reducere energiforbruget med 20 procent i 2020.

- Grundlæggende synes vi ikke, der skal være afgifter på energi, og vi er ikke fan af energisparemål, og vi foreslår regeringen, at den går til EU for at undgå energisparemål, siger Lars Gårn Hansen, miljøøkonomisk vismand og professor ved sektionen for Miljø og Naturressourcer, Københavns Universitet.

- Men hvis det bliver besluttet af EU, at Danmark skal opnå bestemte reduktioner på energiforbruget, så vil det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning være bedst med ensartede afgifter. For hvis nogle områder friholdes for afgifter, skal andre områder have højere afgifter for at nå målet.

Afgift belaster

- Hvad vil det betyde for bioenergivirksomhederne i Danmark, hvis der en dag kommer afgift på energi fra biomasse?

- Områder, som tidligere har været uden afgift vil selvfølgelig blive belastet, hvis de pålægges en afgift, så aktiviteten og produktionen vil falde, lyder det fra Lars Gårn Hansen.

Diskussion af afgift

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, mener der er behov for at kigge på afgifter:

- Vi noterer os analysen fra Det miljøøkonomiske råd, men det er en kompleks diskussion om afgifts- og tilskudssystemet.

Men kan en afgift på energi fra biomasse undgå at forringe vilkårene for bioenerig?

- En afgift vil i al sin enkelthed hæmme incitamenterne eller helt slette incitamenterne i forhold til i dag, hvor der ingen afgift er. Vi skal have en diskussion af afgiftssystemets indretning, men den vil vi godt tage i sammenhæng med en kommende energiaftale gældende efter 2020, siger Troels Ranis.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle

Der er penge i skidtet

Om undersøgelsen

Bioenergi