Ingen andre europæiske lande sender så stor en del af affaldet i forbrændingsanlæg som Danmark

* Hver dansker producerer 447 kilo affald om året, hvilket gør Danmark til et af de lande, som producerer allermest affald pr borger.

* Madaffald og andet organisk affald udgør 40 procent af husholdningsaffaldet

* Cirka 54 procent af det danske affald bliver brændt. Det er mere end dobbelt så meget som EU-gennemsnittet:

* 80 procent af indholdet af en almindelig dansk skraldespand kan genanvendes

* I dag forbrænder vi 3,5 millioner tons affald om året.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Mere om emnet

Se alle
Energicenter Sydfyn i støbeskeen

Energicenter Sydfyn i støbeskeen

10
Gæld på 100 mio. kr.: Svendborg frygter at hænge på kæmpe affaldsregning

Gæld på 100 mio. kr.: Svendborg frygter at hænge på kæmpe affaldsregning

Auken: Danskerne skal sortere mere affald