• Fynbus indførte arbejdsklausul og kontrol af den for tre år siden efter sagen om vognmandsfirmaet Carigo, der snød sine chauffører for løn.
  • I det forgangne år er ni vognmænd blevet kontrolleret - tre har fået påtaler.

Det startede med en gedigen møgsag, men har resulteret i flere rene linjer.

Flere og flere vognmænd tiltræder en overenskomst, når de får en kontrakt om at køre flekstrafik for Fynbus, som indførte arbejdsklausul og kontrol af den for tre år siden.

Dengang stod det offentlige trafikselskab med alle fire hjul i en pløret sag om vognmandsfirmaet Carigo, som kørte for Fynbus, men konsekvent underbetalte de medarbejdere, som blandt andet transporterede patienter til og fra sygehuse.

Arbejdsklausuler i Fynbus

Fynbus indførte arbejdsklausul i sine udbud i 2015.Vognmænd skal enten have overenskomst eller give sin medarbejdere forhold, der svarer til.

Vognmænd, der har tegnet overenskomst, bliver ikke udtaget til kontrol.

Vognmænd, der ikke har, kontrolleres.

7 vognmænd blev kontrolleret i perioden 1. marts 2015 - 28. februar 2017.

Af dem fik én vognmand en påtale.

17 vognmænd er udtaget til kontrol fra 1. marts 2017 til 1. april 2018.

Ni kontroller er udført i perioden, tre har fået påtaler.

De resterende otte er enten kendte firmaer eller firmaer, der er ved at tegne overenskomst.

Kilde: Fynbus

Fyret på gråt papir

Carigo, der havde fået sine medarbejderes lønforhold endevendt af Odense Kommunes kontrolenhed, endte med at blive fyret på gråt papir, og Fynbus endte med som det første offentlige trafikselskab i Danmark at indføre arbejdsklausuler i sine udbud og kontrol af, om de bliver overholdt.

Carigo-sagen var den primære årsag til, at vi sagde, at vi vil have, at der er rimelige og fair vilkår i den branche, og arbejdsklausulen og kontrollen har været en måde at rydde op på.

Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune

Det har givet bonus, viser statistikken fra Fynbus, der gradvist har opgraderet kontrol af vognmænd, som ikke har tiltrådt en overenskomst.

Fra 1. marts 2015 og to år frem blev syv vognmænd kontrolleret - én fik en påtale, mens der intet var at bemærke hos de øvrige seks. Fra 1. marts 2017 og et år frem er 17 vognmænd udtaget til kontrol, og af de ni kontroller, der allerede er gennemført, er seks vognmænd kørt igennem uden påtaler, mens tre har fået påtaler og har rettet ind.

Lønsedler til tjek

Påtalerne i det forgange år har blandt andet drejet sig om tillæg, der var opgjort forkert, og har resulteret i, at chauffører har fået pænt store efterbetalinger, siger jurist Henrik Talbro fra Fynbus.

- Vi beder vognmændene sende lønsedler eller anden dokumentation, og vi følger dem til dørs - vi slipper ikke sagen, før vi har dokumentationen. Vi aftaler med vognmanden, at vi sender materialet videre i anonymiseret form til arbejdsmarkedets parter - f.eks. 3F - og så får vi en tilbagemelding derfra. I de tre tilfælde, hvor vi har givet påtaler, oplever vi ikke, at vognmændene har forsøgt at snyde bevidst, og de har rettet sig efter påtalerne, siger Henrik Talbro.

Carsten Hyldborg, direktør for Fynbus, mener, at effekten af arbejdsklausulerne og kontrollen er, at flere vognmænd tegner overenskomst, selv om det ikke er et krav for at byde på en kontrakt. Men hvis de har det, bliver de ikke udtaget til kontrol.

- Vi tror, det har betydning, at vognmændene ved, de skal leve op til de her krav. De skal ikke have en overenskomst, men de skal leve op til overenskomstlignende forhold, og de ved, at vi kontrollerer det. Det er min opfattelse, at det har en effekt. Vi kan ikke sige, at alle forhold er 100 procent i orden, men jeg mener, det er tæt på, siger Fynbus-direktøren.

Fair vilkår

I bestyrelsen for Fynbus er der stor tilfredshed med, at arbejdsklausulerne og kontrollen har effekt.

- Carigo-sagen var den primære årsag til, at vi sagde, at vi vil have, at der er rimelige og fair vilkår i den branche, og arbejdsklausulen og kontrollen har været en måde at rydde op på, siger Fynbus-formand Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune.

- Vi har som udgangspunkt ikke haft et ønske om, at folk skulle have en overenskomst. Vi har haft et ønske om, at forholdene er i orden, og vi ved egentlig ikke, om flere vognmænd indgår overenskomst på grund af arbejdsklausulen, men det tyder på, at der er en sammenhæng. Og jeg er godt tilfreds med, at man ved, at man skal have orden i sine forhold, hvis man vil køre for Fynbus. Vi stiller jo også krav om, at folk skal have førstehjælpskursus, overholde fartreglerne og alt muligt andet. Så det er helt rimeligt, fastslår formanden.

Røver og soldater

Anders W. Berthelsen, som sidder i Fynbus-bestyrelsen på vegne af Odense Kommune, vil gerne have bestyrelsen til at drøfte, om kontrollen skal skærpes endnu mere.

- Det er klart bedre, end da der ikke var kontrol, men vi vil gerne have drøftet, om vi skal gå hårdere til værks, eller om det fungerer fint, som det er, siger Berthelsen og uddyber:

- Vi får nogle oplysninger fra fagforeninger og andre steder fra, og dem lytter vi til. Nu har nogle vognmænd lavet det træk, at de laver deres chauffører til selvstændige firmaer, og når du er et selvstændigt firma uden ansatte, skal du ikke tegne overenskomst eller have overenskomstlignende forhold for dine ansatte, for der er ikke nogen. Det er ligesom røver og soldater - så snart, man laver en begrænsning, finder røverne ud af, hvordan de kan slippe igennem et nyt sted.

Hvis vognmænd laver smarte træk, skal de imødegås, mener også formand Morten Andersen.

- Vi vil fortsat have meget fokus på det her. Vi vil være sikre på, at vi griber det an på den rigtige måde, og hvis der er huller, så skal de stoppes til.

  • Kim Skovsby

    Af:

    Jeg er journalist på erhvervsredaktionen på Fyens Stiftstidende. Her har jeg været ansat siden 2006, og jeg har dækket mange forskellige stofområder (bolig, mad, samfundsforhold), ligesom jeg i en årrække var lokalredaktør på redaktionen i Kerteminde. Jeg har været på erhvervsredaktionen siden 2014 og skriver blandt andet om privatøkonomi, social dumping og virksomheder. Jeg bor i Kerteminde og bruger bl.a fritiden på at ro havkajak.

Mere om emnet

Se alle
1
Fynbus begraver stridsøksen: Nu støtter alle letbanen

Fynbus begraver stridsøksen: Nu støtter alle letbanen

11
Tre års Fynbus-blødning: 7000 færre buspassagerer i Odense - om dagen

Tre års Fynbus-blødning: 7000 færre buspassagerer i Odense - om dagen

2
Kovending i Fynbus: Fra sparerunde og nedlagte ruter til million-plus

Kovending i Fynbus: Fra sparerunde og nedlagte ruter til million-plus