Totalbanken bevarer optimismen


Totalbanken bevarer optimismen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Trods et lidt skidt halvårsresultat regner Aarup- banken med, at der rettes op - årsforventninger fastholdes

"Efter en nøje gennemgang af bankens udlån og garantier, herunder ejendomsrelaterede engagementer, kan konstateres et nedskrivningsbehov, som er større end forventet ved indgangen til året. Behovet skal ses i sammenhæng med konjunkturudviklingen og retter sig mod få, større engagementer."

Således skriver Totalbanken i sit netop offentliggjorte halvårsregnskab, og banken har altså ligesom Fionia Bank måttet indkassere nogle tab på ejendomsengagementer.

Banken nedskriver med 12. mio kroner, og det svarer til en nedskrivningsprocent på 0,3 procent, hvilket banken dog vurderer som lavt.

Ifølge direktør Ivan Sløk har banken dermed fået ryddet op i det værste.

- Vi har været igennem vores engagementer med en tættekam, og vi har ingen forventninger om, at vi skal nedskrive yderligere 12 mio. kroner i andet halvår, siger han.

Blandt andet derfor fastholde Totalbanken sin resultatforventning for hele 2008 på 55-60 mio. kroner før skat, selv om resultatet for 1. halvår blot blev 18 mio. kroner før skat

- Vi har kigget i kuglen, og vi tror på, at vi kan nå det resultat, vi har meldt ud. Vi har nedskrevet det, vi forventer, og vi har ingen forventninger om, at vi skal have så markante fald på aktiebørsen og på obligationssiden i 2. halvår. Holder de ting sig nogenlunde neutrale, tror vi på, at vi kan nå de ting, vi har meldt ud, siger Ivan Sløk.

Optimismen bunder også i, at banken har formået at fastholde en basisindtjening, der matcher 2007. Selvom gebyr og provisionsindtægterne er faldet lidt, så er netto rente- og gebyrindtægterne steget med cirka fem mio. kroner.

Aktiekurserne har generelt været faldende i perioden, men alligevel ender posten kursreguleringer i et plus på en mio. kroner mod et plus på 17,9 mio. i første halvår 2007.

At denne budgetpost er positiv skyldes ifølge Ivan Sløk bl.a., at banken bogfører indtægter fra de finansielle forretninger med kunder som kursregulering og ikke som f.eks. gebyrindtægt.

Gang i Vejle

Udgiften til personale og administration er steget med godt fem mio. kroner svarende til 14 procent.

Det skyldes bl.a., at banken har 12-13 flere ansatte sammenlignet med sidste år, og en del af dem er at finde i bankens nye Vejleafdeling, som åbnede i februar 2008.

Ifølge Ivan Sløk er afdelingen kommet rigtig godt i gang. Erhvervscenter Vejle realiserer et resultat, der er bedre end budgetteret, og afdelingen forventes allerede i 2008 at have et positivt driftsresultat.

- Vi er blevet taget rigtig godt imod i Vejle, konstaterer Ivan Sløk.

Totalbanken bevarer optimismen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce