Lægger man alle danskernes sygedage sammen, svarer det til 140.000 helårsstillinger.

De mest udsatte faggrupper er:

- Daginstitutions- og dagplejepersonale.

- Rengørings-, ejendoms-, og køkkenpersonale.

- Sundhedsplejepersonale.

- Ufaglærte arbejdere.

Ledere, akademikere og it-personale har mindre risiko for sygefravær end gennemsnittet.

Ansatte inden for social- og sundhedssektoren har 60 procent højere risiko for at være langtidssyge end gennemsnittet, mens akademikere har en risiko, der er næsten fire gange mindre end gennemsnittet.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø

Mere om emnet

Se alle
Få en ekstern part med til samtalen om sygefravær

Få en ekstern part med til samtalen om sygefravær