Svedig Riskær måtte trøste kæresten


Svedig Riskær måtte trøste kæresten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Landsretten pillede et år af straffen til Klaus Riskær Pedersen og hans medskyldige. Han skal seks år i fængsel, men Riskær undgik varetægtsfængsling her og nu

Klaus Riskær Pedersen skal seks år i fængsel for blandt andet bedrageri mod Fonden af 1. december 1997 for et millionbeløb. Det er et år mindre end den dom, han fik i København Byret.

Østre Landsret har i det væsentlige fundet Klaus Riskær Pedersen skyldig i samme omfang som byretten og har lagt til grund, at Klaus Riskær Pedersen indså, at han udsatte Fonden for et betydeligt formuetab.

Men retten har efter bevisførelsen fundet, at det strafbare forsæt i et vist omfang drejede sig om mindre beløb end dem, der var anført i anklageskriftet og antaget af byretten.

"Kun" 210 mio. kr.

I byretten kom man frem til, at Riskær og hans meddømte Flemming Edsberg forsøgte at svindle for op til 280 millioner kroner - landsretten finder dog, at beløbet kun er op mod 210 millioner kroner.

- Landsretten har valgt at sætte straffen ned, fordi man har fundet Riskær skyldig i et lidt mindre omfang end det, byretten havde fundet ham skyldig i.

- Og når vi har at gøre med berigelsesforbrydelser, er det beløbet, der er den mest afgørende faktor for, hvor lang tids fængsel man skal have, siger professor i erhvervsret ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted.

Også den medskyldige, Flemming Edsberg, fik sat sin straf ned i landsretten fra tre til to års fængsel.

Ud over dommen var sagen ved at tage en meget uheldig drejning for dagens hovedperson, da anklageren Hans Jakob Folker fra Bagmandspolitiet efter dommen begærede begge varetægtsfængslet.

Kæresten græd

En svedig Riskær måtte vente et langt kvarter, inden dommerne havde tygget på sagen og meddelte, at de ikke mente, at der var grund til at putte Riskær i fængslet med det samme.

Ph.d i strafferet Bo Møller Jensen fra Syddansk Universitet bakker op om dommernes beslutning, da det ikke er atypisk i sager om økonomisk kriminalitet, at dømte slipper for at sidde varetægtsfængslet, selvom de er idømt lange fængselsstraffe.

- Det er mere normalt i sager om personfarlig kriminalitet, fordi pointen er, at et offer ikke skal risikere at støde på sin overfaldsmand igen, siger han.

Efter at have sundet sig og trøstet sin grædende kæreste, mandede den 53-årige bedrageridømte sig op og gik ned for at kommentere dommen over for den ventende presse.

Chokerende

- Det er chokerende selvfølgelig. Jeg tror, det er første gang, at der nogen, som ryger i fængsel for at stjæle sine egne penge.

- Men faktum er, at der er en regning til mig for de ting, jeg gjorde i Cybercity. Jeg sjuskede, men jeg angrer ikke spor.

- For hvis jeg ikke havde gjort det, havde Cybercity ikke overlevet, sagde Riskær.

Selv om Riskær nu har landsrettens ord på, at han har bedraget Familiefonden af 1. december, da han sammen med en medskyldig fik Fonden til at overdrage 2/3 af anparterne i Cybercity til et hollandsk selskab, vil han ikke anerkende, at straffen ryger op på seks års fængsel, fordi Riskær har en gammel betinget dom med sig.

Aldrig mere direktør

Han vil nu søge Procesbevillingsnævnet om at få lov til at få den del afprøvet ved Højesteret. Også Edsberg vil forsøge at få sin sag i Højesteret.

Ud over dommen må Klaus Riskær Pedersen ikke længere kalde sig direktør.

I dommen fra Østre Landsret er han blevet frataget rettigheden til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.

Og når en dom er endelig som den fra Østre Landsret, træder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til.

- Hvis Klaus Riskær Pedersen er registreret som direktør inde i vores register i nogle selskaber, så får de selskaber besked på, at han ikke kan være direktør længere. Der sker simpelthen en fysisk blokering i vores systemer, så han ikke kan blive registreret, siger Jytte Heje Mikkelsen, kontorchef i styrelsen.

Klaus Riskær Pedersen sidder i dag i direktionen i anpartsselskaberne Furesøhøj, Tracktesting, Hjemmehjælpen og Global Dental.

Riskær selv mener, at han kan afvikle sine poster i løbet af to til tre måneder.

Svedig Riskær måtte trøste kæresten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce