datacenter

I Taulov ved Fredericia er landmålerpælene sat i til landets tredje kæmpestore datacenter - hvilken af de store dataspillere, der står bag investeringen, er underlagt total tavshed fra alle parter

Taulov: Først var det Apple i Viborg, så var det Facebook i Odense og nu har yderligere et internationalt selskab slået landmålerpæle ned i jorden til et kæmpe datacenter i Fredericias erhvervsområde ved motorvejen, Danmark C.

Indtil videre er projektet omgivet af en mur af tavshed, men kommunen har lagt 66 mio. kroner i kassen for salg af arealet, og Energinet.dk er i fuld gang med at opføre en 150 kV transformatorstation på nabogrunden.

De står bag

Den 18. november 2015 år blev det irske selskab Moonville Limited stiftet.Fem dage senere stiftedes det danske selskab Dapsi International, der officielt står som bygherre for datacentret i Fredericia.

Selskabet ejes 100 pct. af det irske selskab, men direktionen udgøres af advokat og international virksomhedsrådgiver Niels Vahman Bang.

Det fremgår af Erhvervs og Selskabsstyrelsens database virk. dk, hvoraf det også fremgår, at selskabets branchekode omfatter databehandling, webhosting og lignende serviceydelser.

Det danske selskab har til huse på H. C. Andersens Boulevard i København og blev stiftet med en anpartskapital på 100.000 kroner.

På adressen har over 400 selskaber adresse.

Moonville Limited har adresse på 70 Sir John Rogersons Quai i Dublins gamle dokområde.

Selskabet bor i den imposante glasbygning, som ejes af selskabet Matheson. Matheson lægger adresse til hundredvis af udenlandske selskaber, som derigennem har fordel af lempelige irske beskatningsregler.

I spidsen for Moonvill Limited står finansmanden Pat English, som på sit cv kan skrive direktørtitel for 76 irske selskaber.

Blandt de internationale dataselskaber, der har til huse i Dublin, er Google.

Selskabet har sit europæiske hovedkvarter placeret kort fra Matheson i dokkerne.

 

Hvem der har bestilt transformatorstationen, hvornår den skal stå klar og prisen er ligesom alt andet i sagen tophemmeligt.

Heller ikke den store strømsælger i Trekantområdet Trefor Elnet har kommentarer til, om de er klar til at sikre, at der sendes kæmpe leverancer af miljørigtig grøn strøm til anlægget.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke yderligere oplysninger om det nye datacenter, udtaler kommunikationsansvarlig Claus Blem Jensen på vegne af Ewii-koncernen, som er moderselskab til Trefor Elnet.

Kæmpe anlægsjob

Hvis dataanlægget realiseres, bliver der tale om et kæmpe projekt.

Det omfatter opførelse af en tre eller fire etagers datalagringsbygning.

Desuden en forsyningsbygning, lagerbygning, distribution, parkeringspladser, m. m.

Bygherren skal opføre en 150 kV transformatorstation, to 150 kV pyloner under de to eksisterende luftledninger og anlægge to nye 150 kV.

Det bebyggede areal vil blive på 118.000 kvadratmeter.

Energinet. dk er i gang med at opføre en 150 kV højspændingsstation på nabogrunden.

Anlægget består af et teknisk anlæg, indeholdende lynfangsmaster på op til 26 meters højde.

Desuden et samleanlæg i op til 9 meters højde samt to såkaldte knækmaster i op til 18 meters højde.

Brødtekst

Tilladelser på plads

Fredericia Dagblad skrev om det hemmelige projekt første gang i juli 2016, da kommunen var nødt til at sende projektet i offentlig høring for at klarlægge, om der skulle udarbejdes en såkaldt vvm-redegørelse for anlægget. Høringen blev gennemført hen over sommeren 2016 og udløste ingen kommentarer eller krav om vvm.

Derfor har den hemmelige bygherre nu mulighed for at opføre den ønskede datacentral, ligesom Energinet.dk har fået landzonetilladelse til at opføre transformatorstationen på nabogrunden.

 

 

700 mand skal bygge

Der er tale om et kæmpe anlægsarbejde, som vil beskæftige op til 700 mand. Det skal opføres i flere etaper. Der skal bygges i tre til fire etager op til 28 meters højde, og byggeriet vil omfatte 118.000 kvadratmeter fordelt på flere bygninger -blandt andet datalageret på 20.500 kvadratmeter i fire etager.

Dertil kommer højspændingsstation og teknikbygning på over 11.000 kvadratmeter. I forbindelse med højspændingsanlægget skal placeres lynafledere på henholdsvis 18 og 26 meter.

Af godkendelsen fremgår, at den store bygning skal rumme servere til lagring af store mængder data. Det kræver store mængder strøm, så der skal opføres to nye højspændingsstationer.

Serverne producerer meget varme, så der skal yderligere etableres et køleanlæg, og der bliver behov for store mængder kølevand. Forbruget vil være 60 liter per sekund. Overskudsvarmen skal genanvendes andre steder i projektområdet.

 

Mur af tavshed

Som i forberedelserne af datacentrene i Viborg og Odense er projektet omgivet af en mur af tavshed. Det gælder lige fra Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (S) til Udenrigsministeriet til direktøren for det selskab, der er etableret i forbindelse med projektet og som officelt er bygherre.

Det er selskabet Dapsi International ApS. Selskabet tegnes af direktør Niels Vahman Bang.

-Jeg er normalt ikke en kedelig mand, men i denne her sag har jeg kun et kedeligt svar, og det er, at jeg intet kan sige, udtalte Niels Bang til Fredericia Dagblad for nylig.

Her afviste han også at sige noget om tidshorisonten for, hvornår der kan meldes noget ud om, hvem det rent faktisk er, der står bag planerne.

Niels Bang er advokat og partner i selskabet Gorrisen Federspiel. Han rådgiver inden-og udenlandske virksomheder i danske og internationale erhvervsretlige forhold.

 

Invest in Denmark

Tidshorisonten eller andre detaljer omkring datacentret på den store mark kan Kim Schultz fra Udenrigsministeriets Invest in Denmark heller ikke kommentere. Det er via Invest in Denmark de udenlandske store aktører i første omgang forhandler om mulighederne for at finde egnede lokaliteter i Danmark.

-Jeg kan desværre ikke sige noget som helst om emnet " kommende datacenter i Fredericia", oplyser Kim Schultz.

Han konstaterer, at Invest in Denmark løbende arbejder på at motivere udenlandske virksomheder til at etablere sig eller udvide deres aktiviteter i Danmark med vækst og beskæftigelse for øje.

  • fyens.dk