Rosa Danica ved Odense - leveringsdygtig i 13 mio. potteroser - har vendt minus til plus.
Efter tre år med millionunderskud har et af Fyns største gartnerier, Rosa Danica A/S, accelleret væksten og vendt det økonomiske tilbageslag.

Gartneriet, der med en produktion på 13 millioner potteroser er en af Europas største producenter inden for specialet, opnåede sidste år en vækst på 12 procent i omsætningen.

Gartneriet plejer ikke at offentliggøre sine præcise omsætningstal, men sidste år løb den op i 94 millioner kroner.

- På grund af et generelt presset marked for potteplanter, en skarp konkurrence på potteroser i særdeleshed, samt stigende produktionsomkostninger har indtjeningen været under pres. Rosa Danica kom således ud af 2007 med et beskedent overskud på 394.000 kroner efter skat, oplyser gartneriejer Torben Moth Madsen.

Han kalder resultatet utilfredsstillende, men det er dog en væsentlig forbedring i forhold til et underskud på fire millioner kroner året før.

Godt i gang i 2008

Der næres positive forventninger til 2008.

Markedet er startet med to rigtig gode måneder, mens marts var en skuffelse.

Alligevel lykkedes det at holde budgettet for første kvartal med en klar forbedring i forhold til sidste år. Og ved udgangen af april var der sammenlignet med 2007 er opnået en vækst på 15 procent.

Varemærket styrket

Fremgangen skyldes blandt andet, at det er lykkedes at styrke Rosa Danica-varemærket.

- Vi har styrket salgsindsatsen og handler nu direkte med hollandske handelsskaber, når de har konkurrencedygtige tilbud i forhold til de danske. Vi betragter nu både danske og hollandske selskaber som vore kunder, siger fremhæver Torben Moth Madsen.

Forventning til GASA

I den forbindelse udtrykker han dog stor tilfredshed med, at det er lykkedes den største danske eksportør, GASA Group, at vende sine krisetal til positiv drift.

- Det er en svær tid på blomstermarkedet, men når det går GASA godt, er der grund til at tro, at det også afspejles hos producenterne, fremhæver Moth.

Rosa Danica-chefen venter desuden, at interne rationaliseringer og produktionsomlægninger i hans tre gartnerier kan fastholde virksomhedens grokraft.

Der er forventning om at retablere en negativ egenkapital gennem driften de kommende år.
  • Fyens Stiftstidende