Stærkt aktieår giver ATP exceptionelt afkast i 2017

ATP har ifølge pensionskassen administrerende direktør Christian Hyldahl haft et ualmindelig godt år.

Stærkt aktieår giver ATP exceptionelt afkast i 2017

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Danskernes fælles pensionspengetank har i 2017 haft et investeringsafkast på 29,7 milliarder kroner.

Succesfulde aktieinvesteringer var skyld i, at 2017 gav et "exceptionelt investeringsafkast" for danskernes fælles pensionspengetank, ATP.

Det viser pensionskassen årsregnskab, som er fremlagt torsdag morgen.

Administrerende direktør Christian Hyldahl tøver da heller ikke med at kalde resultatet "ualmindelig godt".

- Vi har opnået et ualmindeligt godt resultat i 2017 og leveret det bedste investeringsafkast i mange år.

- Så det har været et rigtig godt år for vores medlemmer, siger direktøren i en pressemeddelelse.

Pensionsgiganten øgede i 2017 sit afkast til 29,7 milliarder kroner før omkostninger og skat, hvilket stort set er en fordobling i forhold til året før.

Investeringsafkastet lød i 2017 på 29,5 procent af selskabets reservebeholdning, som er den pulje, investeringerne primært kommer fra.

Året før lød afkastet på 15 procent. Det gennemsnitlige afkast har de seneste 20 år været 8,1 procent.

Det stærke resultat er særligt drevet af kursstigninger på de globale aktiemarkeder og moderate rentestigninger i Europa.

- Fremgangen er dog bredt funderet i porteføljen: Inflationsrelaterede finansielle instrumenter, kredit, obligationer, fast ejendom og infrastruktur bidrog til det ekstraordinære investeringsafkast, forklarer Christian Hyldahl.

Før opdatering af levetid og forhøjelse af pensioner blev årets samlede resultat 24,7 milliarder kroner.

Alle danske lønmodtagere og modtagere af overførselsindkomster indbetaler penge til ATP Livslang Pension, der administreres af ATP.

Ordningen er vedtaget ved lov og fungerer som et tillæg til folkepensionen.

ATP's medlemsformue er på 769 milliarder kroner. Bonuspotentialet, som er den pulje, der forvaltes i investeringsporteføljen, var ved udgangen af 2017 på 117,7 milliarder kroner.

FAKTA: ATP får danskernes tvungne pension til at vokse
Danskernes fælles pensionspengetank ATP leverede i 2017 et investeringsafkast på 29,7 milliarder kroner.

Det er stort set en fordobling af resultatet i 2016.

Læs her om ATP:

* ATP blev oprettet i 1964 som supplement til folkepensionen.

* Det er en kollektiv pensionsforsikring, hvor princippet er, at man selv og ens arbejdsgiver eller staten betaler ind til ens pension i ATP.

* Man betaler bidrag til ATP af sin løn eller dagpenge, kontanthjælp eller en anden form for overførselsindkomst.

* Selvstændige bestemmer selv, om de vil indbetale ATP-bidrag.

* En typisk lønmodtager indbetalte i 2017 3408 kroner i ATP. Heraf betalte lønmodtageren selv 1136 kroner, mens arbejdsgiveren betalte 2272 kroner. Bidraget giver den enkelte ret til ATP Pension, når man bliver folkepensionist.

* ATP forvalter en samlet formue på 769 milliarder kroner.

* Formuen skal forvaltes, så de danske pensionsopsparere sikres størst muligt afkast.

* ATP investerer for eksempel i aktier, obligationer, fast ejendom og infrastruktur.

* ATP garanterer og afdækker 80 procent af indbetalingerne, mens de resterende 20 procent investeres.

* Den fulde årlige ATP Pension for en 65-årig, der har indbetalt bidrag i et helt arbejdsliv, var 23.600 kroner i 2017. Det svarer til 32 procent af folkepensionens grundbeløb.

* Ved udgangen af 2016 modtog 1.003.700 pensionister ATP Livslang Pension.

Kilder: ATP

Stærkt aktieår giver ATP exceptionelt afkast i 2017

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce