EU-dom skaber tvivl om fagbevægelses ret til at strejke. Ny dansk lov ikke nok, så der er brug for særlov i EU, lyder det fra SF.
Den danske fagbevægelse skal ikke regne med at kunne strejke uden indblanding fra EU. SF's gruppeformand Ole Sohn er tilfreds med, at regeringen nu vil præcisere dansk lovgivning i kølvandet på EU-dom. EU's domstol i Luxembourg dømte 18. december mod svensk fagbevægelses strejkeret, og dommen har også konsekvenser i Danmark. Derfor er beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) nu på vej med ny lov, som skal sikre fagbevægelsens ret til at strejke. Men det er ikke nok, vurderer Ole Sohn.

- Oven i det er der brug for at sikre konfliktretten bedre i EU. Med dommen slog domstolen fast, at de enkelte EU-lande alligevel ikke helt selv kan bestemme over retten til at iværksætte kollektive kampskridt, siger han.

I dommen slås det ifølge Ole Sohn fast, at retten til at strejke skal afvejes mod retten til at levere service på tværs af grænser.

- Den retstilstand duer ikke, fordi det kan skabe tvivl om fagbevægelsens konfliktret i enkelte EU-lande, siger Ole Sohn.

Han tilføjer, at SF derfor vil have en tillægsprotokol til EU's traktater. Her skal konfliktretten sikres og skrives ind.

Mere om emnet

Se alle
EU-dom tvinger Danmark til at ændre loven

EU-dom tvinger Danmark til at ændre loven

Bevægelse: EU bestemmer stadig

DA: God løsning for retten til at strejke