For tredje gang får Roskilde Bank forlænget sin frist af Finanstilsynet til at opfylde lovens solvenskrav.
Finanstilsynet har for tredje gang valgt at forlænge Roskilde Banks frist for, hvornår banken skal have retableret sin kapital, så den opfylder lovens solvenskrav.

Indtil videre hedder fristen nu den 21. oktober. Oprindeligt havde Roskilde Bank fået frist til 29. august. Den valgte tilsynet at udskyde til 2. september, som så blev udsat til den 16. september.

- Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at Nationalbankens likviditetsfacilitet fortsat er i kraft. skriver Finanstilsynet i sin afgørelse.