Professor: Historisk lockout skal være kort og beskidt

Innovationsminister Sophie Løhde (V) fremlagde onsdag den 7. marts Finansministeriets omfattende lockoutvarsel af statsansatte. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018)

Professor: Historisk lockout skal være kort og beskidt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Den varslede lockout vil lukke store dele af staten ned og ramme borgerne voldsomt hårdt, siger professor.

Den omfattende lockout af cirka 120.000 statsansatte, der onsdag blev varslet af innovationsminister Sophie Løhde (V), er historisk.

- For første gang nogensinde har en storkonflikt ramt alle sektorer på én gang, siger Flemming Ibsen, professor emeritus ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

- Man har slet, slet ikke set denne type konflikt før, og der er ingen tvivl om, at lockouten vil ramme borgerne voldsomt hårdt.

Tidligere har ansatte i regioner og kommuner været ramt af konflikter i forbindelse med overenskomstforhandlinger, men det har aldrig været tilfældet med statsansatte.

Det skyldes blandt andet, at medarbejderne i staten tidligere har været tjenestemandsansatte, mens mange i dag er ansat på overenskomst.

Den omfattende lockout vil få store dele af staten til at lukke ned, medmindre parterne indgår et forlig før den 10. april.

Blandt andet vil dele af tog- og flytrafikken blive forstyrret eller helt lammet, mens undervisningsområdet også vil blive hårdt ramt.

Det fremgår af en gennemgang af strejkevarslerne, som Finansministeriet har foretaget sammen med de øvrige ministerier.

- Formålet med så omfattende lockouter er, at de skal være hurtigt overstået. Finansministeriet satser på at tømme strejkekasserne hurtigt, så fagforeningerne bliver tvunget tilbage til forhandlingsbordet, siger Flemming Ibsen.

Lærerlockouten i 2013 varede 25 dage og påvirkede op mod 67.000 lærere, der blev forhindret i at udføre deres arbejde. Ifølge Flemming Ibsen vil den varslede lockout næppe vare lige så længe.

- Det er en helt anden strategi denne gang. Nu er formålet at gøre det kort og beskidt, siger Flemming Ibsen.

Den varslede lockout kan træde i kraft den 10. april. Det er seks dage efter, at de faglige organisationers strejker kan begynde.

Langelands fremtid, arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen
Langelands fremtid, arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen
FAKTA: Disse 121.000 er omfattet af statens lockout
Konflikten på det statslige område blev skærpet onsdag, da innovationsminister Sophie Løhde (V) i sin egenskab af chefforhandler på det statslige område varslede en omfattende lockout.

121.000 af de i alt 181.000 mennesker, der arbejder på det statslige område bliver omfattet af lockouten, hvis den bliver en realitet.

Læs mere om, hvem der er omfattet af lockoutvarslet - og hvem der ikke bliver:

* 52.000 af de statsansatte er enten på chefkontrakt eller ansat som tjenestemænd eller under tjenestemandslignende forhold.

Derfor kan og må de ikke strejke, og vil i sagens natur heller ikke blive lockoutet.

De tjenestemandsansatte tæller blandt andre en stor del af forsvaret og politiet.

* Derudover har Moderniseringsstyrelsen besluttet at friholde cirka 800 ansatte fra konflikt, fordi de har særligt kritiske arbejdsopgaver.

Det gælder blandt andet ansatte ved Udenrigsministeriets vagttelefon, vaccineforsyningen og dem, der udsteder pas.

* Ansatte ved Fødevarestyrelsens kødkontrol er også friholdt fra en lockout for at undgå, at eksporten bliver ramt.

Her har arbejdstagerne til gengæld varslet strejke, og derfor vil der ikke blive udført kontroller, med mindre parterne kan blive enige om at holde området ude af konflikten.

* Af de tilbageværende 121.000 arbejder en meget stor del på statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, gymnasier og erhvervsskoler.

* Personalet på frie grundskoler og efterskoler er også omfattet af lockouten. Selv om de ikke er ansat af staten, er deres overenskomst en del af forhandlingerne.

* Derudover vil lockouten også ramme langt de fleste ansatte i ministerier og styrelser.

Kilde: Moderniseringsstyrelsen.
FAKTA: Det er forskellen på strejke og lockout
Forhandlingerne om en overenskomst for de offentligt ansatte er brudt sammen, og der forhandles nu i Forligsinstitutionen i forsøget på at nå en aftale i 11. time.

Sker det ikke, kan det ende med en konflikt, der udløses af enten arbejderne i form af en strejke eller arbejdsgiverne i form af en lockout.

På arbejderside er der allerede afsendt strejkevarsler, og onsdag ventes KL's bestyrelse at træffe deres beslutning om lockout på det kommunale område.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) gør ifølge Politiken klar til en lockout "på hele statens område". Ministeren, der er chefforhandler for staten som arbejdsgiver, har kaldt til pressebriefing onsdag klokken 11.

Læs her om forskellen på strejke og lockout:

* En konflikt skal varsles 30 dage før, den kan træde i kraft. En konflikt i forbindelse med de aktuelle forhandlinger kan tidligst varsles med start fra 1. april. Det er dagen efter, de nuværende overenskomster udløber.

* De offentlige ansatte i kommuner, regioner og staten har varslet strejke fra 4. april.

* Det ventes, at strejkevarslet vil blive mødt af et varsel om lockout fra arbejdsgiverne.

* Ved en strejke har fagforeningerne udvalgt arbejdspladser, som skal strejke.

* Ved en lockout er det arbejdsgiverne, der sender de ansatte hjem - uden løn.

* Lønnen under en konflikt afhænger af ens fagforening, og om der er tale om lockout eller strejke.

* Nogle vil blive fuldt kompenseret, nogle får tilbudt lån, mens andre får konfliktstøtte, der er et fastsat kollektivt beløb.

* Enkelte medlemmer af fagforeningerne vil være helt undtaget fra at blive ramt af både strejke og lockout. Det gælder blandt andet tjenestemænd, visse ledere og ansatte på områder, som kræver nødberedskab.

Kilder: FOA samt Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet.

Professor: Historisk lockout skal være kort og beskidt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce