Rolf Barfoed A/S vælter fiktive forsikringsudgifter over på sine lejere. En lejer fra Odense har vundet er principiel sag mod koncernen.
Flere tusinde lejere i ejendomskoncernen Rolf Bar- foeds lejligheder står til at skulle have penge tilbage efter en opsigtsvækkende dom i Odense Byret.

Her har en lejer fra Odense vundet en principiel sag mod Barfoed-koncernen, og han skal nu alene for 2004 have 862 kroner retur. Byretten fastslår, at pengene er ulovligt opkrævet gennem fiktive faktureringer mellem Barfoed-koncernens nystiftede forsikringsselskab, Dansk Ejendomsforsikring, og et andet af koncernens datterselskaber.

Forsikringsselskabet er etableret, efter at Barfoed tidligere blev smidt ud som kunde hos Codan Forsikring på grund af svindel med falske fakturaer. Sagen førte i januar til, at far og søn, Rolf og Frederik Barfoed, i en straffesag ved byretten i Odense fik en fængselsdom på syv måneder og heraf to måneder ubetinget. I den nye, ulovlige konstruktion hæver Dansk Ejendomsforsikring ifølge byretten kunstigt sine præmier for ejendomsforsikring, når der faktureres til søsterselskaber i koncernen - og udgiften læsses over på lejerne.

- Dette er et lærestykke i, hvordan Barfoed-koncernen fungerer, konstaterer advokat Søren Ramsing, som har ført sagen på vegne af Lejer For-ening Odense.

Direktør Jørn Beier, Rolf Barfoed A/S, oplyser, at selskabet vil søge byrettens dom prøvet ved landsretten.
  • Fyens Stiftstidende

Mere om emnet

Se alle
Barfoed fordoblede tariffen

Barfoed fordoblede tariffen

Barfoed tjener også godt på forsikring

Kun prisen er noget særligt