Penge i biogas: Masser af job, hvis Nature Energy sælges

Nature Energys anlæg i Holsted er ved at blive udvidet.

Penge i biogas: Masser af job, hvis Nature Energy sælges

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

2300 arbejdspladser, mens 10 biosgaanlæg opføres, og godt 1300 varige arbejdspladser, når de står færdige. Det er potentialet, hvis Nature Energy sælges, og den nye ejer kører videre efter den strategiplan, som de otte fynske ejer-kommuner har lagt. Afgørelse ventes i dag.

Kun få timer før, det endeligt afgøres, om de otte fynske ejer-kommuner siger ja til at sælge Nature Energy, det tidligere Naturgas Fyn, viser en frisk analyse, at der er tusindvis af arbejdspladser i spil.

Analysen, udarbejdet af Damvad Analytics for Nature Energy, opgør, hvor mange arbejdspladser der kan skabes, hvis strategien om at opføre yderligere 10 biogasanlæg rundt om i landet, som Nature Energy har planer om, men ikke penge til, føres ud i livet. Resultatet er godt 2300 job i byggeperioden, og hvis den som beregnet varer fem år, svarer det til godt 460 fuldtidsbeskæftigede pr. år.

En stor del af jobbene vil være inden for metal- og maskinindustrien samt i bygge- og anlægssektoren, fremgår det af analysen.

Når anlæggene står færdige, vil de kræve 1300 faste arbejdspladser. Omregnet til påvirkning af bruttonationalproduktet, BNP, opgør analysen det til, at det vil have en positiv effekt på BNP på 1,1 milliarder kroner.

7 anlæg - og 10 på vej
Nature Energy har fire biogasanlæg i drift.

Det er anlæggene på Nordfyn og Midtfyn (indviet i 2015 og 2016), Holsted (indviet 2015) og Vaarst ved Aalborg (indviet 1997, biogas på gasnettet siden 2015).

Tre anlæg er under opførelse, alle indvies i løbet af 2018.

De ligger i Jylland: Månsson ved Brande, Korskro og Videbæk.
Nature Energy har hovedkvarter på Ørbækvej i Odense, men har både færdige anlæg og anlæg under opførelse i Jylland, her anlægget i Holsted.
Nature Energy har hovedkvarter på Ørbækvej i Odense, men har både færdige anlæg og anlæg under opførelse i Jylland, her anlægget i Holsted.

Flere fordele

Ud over det vil biogasanlæggene have bredere samfundsmæssige effekter, som ikke er belyst i analysen.

For det første vil investeringerne understøtte udvikling af ny teknologi og opbygning af viden om "best practice". Det kan føre til øget eksport af dansk teknologi og viden.

For det andet vil biogasanlæggene give landbruget en mulighed for at komme af med husdyrgødningen og dermed mulighed for højere indtjening.

For det tredje har afgasset dyregødning - et restprodukt fra biogasproduktionen - en højere værdi som gødning end almindelig husdyrgødning. Det kan medføre et højere høstudbytte elle mindre forbrug af kvælstof.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ønsker ikke forud for mødet i Nature Energy at kommentere, hvorvidt det er en god idé eller ej at sælge selskabet.

- Min eneste kommentar er, at det er helt op til ejerne, altså de otte kommuner, om de synes, det er en god idé at sælge selskabet, siger Lars Chr. Lilleholt.

Storproduent af biogas
Nature Energy ejes af otte fynske kommuner, kun Ærø og Langeland er ikke med.

Virksomheden sælger naturgas til kunder i hele Danmark og driver gasnettet på Fyn. Virksomheden blev stiftet som Naturgas Fyn i 1979.

Virksomheden er den største danske producent af biogas, som laves af gylle, madaffald og andet biologisk materiale. Selskabet står for godt en tredjedel af den samlede danske produktion af biogas. Biogas udgør i dag beskedne fire procent af gassen i gasnettet.

Biogassen omtales ofte som "grøn gas" og ses som et alternativ til den "sorte gas", som stammer fra udvindingen af olie. Jo mere "grøn gas", der kan sendes gennem naturgasnettet, jo mindre "sort gas" sendes der igennem. Derfor ses biogasproduktion som en del af den grønne omstilling.

I dag producerer Nature Energy 45 millioner kubikmeter biogas. Det svarer til cirka en tredjedel af det samlede gasforbrug på Fyn.

Med en igangværende udbygning i Holsted og de tre nye anlæg kommer den samlede produktion op på 75-80 millioner kubikmeter, hvilket svarer til omkring halvdelen af det fynske gasforbrug.

Den samlede koncern havde i 2016 et overskud på 52,8 millioner kroner, heraf kom de 50,6 millioner kroner fra distributions-selskabet, altså net-delen, som staten vil købe.

Den kommercielle del med biogas og handelsaktiviteter bidrog med 2,2 millioner kroner i overskud. Biogas-delen alene gav et minus før skat på godt 35 millioner kroner.

Pressemøde fredag

Der er 12 medlemmer af bestyrelsen, og et salg kræver 2/3 flertal. De otte ejer-kommuner er repræsenteret med ét medlem hver, Odense har dog som den støre aktionær to medlemmer. De tre sidste udgøres af medarbejdervalgte repræsentanter.

De otte fynske kommuner, der ejer Nature Energy, har hver især stemt om et salg. Flere af dem har offentligt givet udtryk for, at de går ind for et salg.

Fredag formiddag mødes Nature Energys bestyrelse til det afgørende møde og et salg eller. Selskabet indkaldte sent torsdag aften til pressemøde fredag kl. 12.30. Det kunne tyde på, at der vil være noget at fortælle. Ved samme lejlighed ventes det, at den omtalte analyse lægges åbent frem.

Penge i biogas: Masser af job, hvis Nature Energy sælges

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce