Der er knald på tappehanerne hos det lille økologiske Ørbæk Mejeri. Omsætningen blev i 2007 igen forøget væsentligt, oplyser ledelsen, og der er indledt en udvidelse og væsentlig forøgelse af produktionsanlægget. Yderligere vækst ventes i de kommende år. Bryggeriet, der sidste år beskæftigede fem ansatte fik i 2007 et resultat på 2,3 mio. kr. før skat. (deli)