Nykredits administrerende direktør er nu klar til at skærpe koncernens konkurrenceevne, siger han.

Man får ikke Nykredits administrerende direktør, Michael Rasmussen, til at love lavere bidragssatser til sine kunder fremover.

- Jeg hverken kan eller må udtale mig om fremtidige prisændringer, lyder den kontante afvisning på det spørgsmål.

Men mellem linjerne antyder han alligevel oven på torsdagens regnskab, at det i hvert fald ikke bliver dyrere at være kunde i koncernen, enten hos Nykredit eller Totalkredit.

I en kommentar til regnskabet skriver han følgende:

- Det vil være direktionens altoverskyggende fokus, at vi i de kommende år markant øger vores konkurrencekraft.

Og da konkurrencen mellem realkreditselskaberne i høj grad går på den bidragssats, som kunderne skal betale, er det rimeligt at antage, at det er her, man vil sætte ind.

- Jeg kan sige så meget, at vi har en målsætning om at være konkurrencedygtige, og det kan man da godt omsætte til, at vi skal være billigst.

- Men det er ingen garanti, for vi skal jo også skaffe et afkast til vores ejere, siger han på et pressemøde.

Nykredit opnåede i 2017 et overskud på otte milliarder kroner, og halvdelen af overskuddet er sendt videre til ejerne.

Det kan i sig selv være med til at sænke prisen på lånene.

Forenet Kredit - hvor alle Nykredit- og Totalkredit-kunder er medlem - ejer nemlig 80 procent af aktierne og får dermed også 80 procent af overskuddet, i alt 3,2 milliarder kroner.

De vil formentlig blive sendt tilbage til Nykredit og udbetalt til kunderne i form af en rabat - de såkaldte kundekroner.

Kundekrone-konceptet betød, at Totalkredit- og Nykredit-kunder i 2017 fik en rabat svarende til 1000 kroner pr. lånt million pr. år eller en rabat på 0,10 procentpoint.

I 2018 kan kunderne endda se frem til en kundekronerabat på 0,15 procentpoint.

Og står det til Forenet Kredits bestyrelse, skal udbyttet for 2017 bruges på samme måde.

- Bestyrelsen i Forenet Kredit foreslår, at størstedelen gives som tilskud til Nykredit-koncernen, som har mulighed for at give kunderne rabatter.

Beslutningen træffes dog af repræsentantskabet, der mødes næste gang 22. marts.