Den bedrageridømte finansmand Klaus Riskær Pedersen får alligevel lov at føre erstatningssag mod Cybercity-folk.
Efter landsrettens dom på seks års ubetinget fængsel for en uge siden, ser det nu ud til at Klaus Riskær igen bliver midtpunkt i et spektakulært juridisk slagsmål.

Højesteret har ifølge dagbladet Børsen netop besluttet at annullere en dom fra december 2006, fra Sø- og Handelsretten, der dengang afviste Riskærs forsøg på at få erstatning fra gruppen af daværende aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, advokater og revisorer i Cybercity, som han mente havde snydt ham for omkring 20 millioner kroner.

I Sø- og Handelsretten blev afvisningen af Riskær begrundet med, at han skulle have gjort indsigelser noget før, men den går ikke, siger Højesteret nu.

- Højesteret tager herefter Klaus Riskær Pedersens påstand til følge, således at dommen ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling ved Sø- og Handelsretten, skriver de fem dommere fra Højesteret.

Mere om emnet

Se alle
I dag skal Riskær bag tremmer

I dag skal Riskær bag tremmer

Riskær glæder sig til fængsel

Riskær glæder sig til fængsel

Riskær får nej til Højesteret

Riskær får nej til Højesteret