Datatilsynet ønsker redegørelse om sikkerhedsbrist
Datatilsynet afkræver nu Mybanker.dk A/S en redegørelse

efter afsløringen af et hul et af databasens sikkerhedssystemer.

Det sker efter Stiftstidendes omtale af, at uvedkommende i nogle tilfælde har haft mulighed for at aflæse følsomme oplysninger om låneansøgere. De har blandt fået eksponeret deres navne, adresser, telefonnumre, personnumre og indtægtsforhold.

- Vi beder Mybanker om en redegørelse for den sikkerhedsbrist, der øjensynlig har været, siger Datatilsynets direktør, Janni Christoffersen.

- Vi vil gerne orienteres om, hvad der er foregået, hvilket omfang det har haft, og hvad der er gjort for at afhjælpe fejlen. Ligeledes vil vi spørge til, om man har underrettet de personer, der er blevet krænket, oplyser direktøren.

Fynsk fortilfælde

Mybanker-sagen ligner en fynsk sag fra 2002.

Harald Nyborg vedgik dengang, at det havde været muligt for uvedkommende at få adgang til kundeoplysninger fra selskabets netbutik i to tilfælde.

Selv om firmaet omgående stoppede bristen i systemet, da man blev gjort opmærksom på den - ligesom det er tilfældet hos Mybanker - slap Harald Nyborg ikke for en påtale fra Datatilsynet.

Tilsynet fandt, at Harald Nyborg havde tilsidesat sin forpligtelse efter persondataloven til som dataansvarlig at etablere en passende sikring imod, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab.

Denne konstatering blev offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside samt videresendt til Forbrugerstyrelsen, der fulgte sagen.
  • Fyens Stiftstidende

Mere om emnet

Se alle
Sikkerhedsbrist hos Mybanker

Sikkerhedsbrist hos Mybanker