Regeringen overvejer, om revisionspligten for virksomheder med færre end 50 ansatte skal afskaffes for dermed at mindske virksomhedernes administrative byrder. Men i en ny undersøgelse fra Dansk Handel & Service siger de fleste virksomheder selv nej til at få afskaffet revisionspligten.

83 procent af de adspurgte virksomheder ønsker ikke revisionspligten afskaffet, mens kun syv procent mener, at det er en god idé.

- Det giver stof til eftertanke. Flere organisationer har været hurtigt ude og fastslå, at det var en god idé at afskaffe revisionspligten. Virksomhedernes tilbagemelding viser imidlertid, at sagen er noget mere nuanceret, siger Charlotte Biil, erhvervspolitisk chefkonsulent i Dansk Handel & Service.