Adm. direktør i Jysk Fynske Medier P/S forklarer, hvorfor 2016 endte med et underskud på 99,5 millioner kroner før skat, et resultat han betegner som "yderst utilfredsstillende."

Hvorfor blev 2016 så dårligt et år?

- Det skyldes flere ting. Fusionen har kostet os mere, end vi havde regnet med, og markedet har været svært for os. Samtidig måtte vi i løbet af 2016 iværksætte en spareplan, en synergiplan hvor vi nåede sparemålet på 140 millioner kroner og nedlagde op mod 200 stillinger, og det har også kostet nogle engangsomkostninger.

I angiver selv, at fusionen har haft stor indflydelse på underskuddet. Hvad er gået galt?

- Dels har der været nogle fusionsomkostninger ved at lægge afdelinger sammen, dels har jeg undervurderet udfordringen ved at fusionere fire virksomheder sammen på så kort tid. Det har specielt skabt store udfordringer i vores salgsafdeling i hele koncernen. Vi har været for dårlige til at forberede lederne i salgsafdelingen på de store forandringer, der kom som følge af fusionen, og det tager jeg ansvaret for.

Kan du dele underskuddet op og angive, hvor stor en del af de 99,5 mio. kr., der skyldes omkostninger ved fusionen, herunder dårlig organisation i salg og omkostninger ved at nedlægge stillinger, og et vigende marked?

- Jeg vil ikke gå i detaljer med fordelingen ud over, at de omkostninger, der relaterer sig til fusionen, udgør en betragtelig del af underskuddet.

Hvordan ser det så ud for koncernen i 2017?

- 2017 er begyndt godt for os. Økonomisk kan vi føle os trygge i forhold til budgettet for 1. kvartal, vi ligger pænt over, og på bundlinjen ligger vi 25-30 millioner kroner foran 1. kvartal sidste år.

Det tyder på overskud i 2017, hvor meget budgetterer I med?

Ja, vi regner med et positivt resultat i 2017, størrelsen af det holder jeg for mig selv.

Hvad er planen for resten af året?

- Det dårlige 2016 betød, at vi måtte sætte en stopper for en stor del af vores strategiplan og i stedet koncentrere os om konsolidering efter synergiplanen. Vi er ikke ude af konsolideringsfasen før efter sommer. Vi planlægger en række nye aktiviteter i årets sidste halvdel. Blandt andet vil vi gerne have alle 13 dagblade til at udkomme alle 365 dage om året. I dag udkommer aviser i Jylland med et samlet oplag på cirka 50.000 kun seks dage om ugen, så her er et potentiale.

Alle taler om, at fremtiden i mediebranchen er digital, hvorfor så satse mere på print med nye søndagsaviser i Jylland og en landsdækkende Danmark-sektion dagligt?

- Vi skal stadig holde fast i dagbladsmarkedet, som udgør en stor del af vores omsætning og helst også udbygge det, selv om det er svært. Men vi ligger bestemt ikke på den lade side digitalt. Det forretningsområde har ikke været ramt af nedskæringer. Her er planerne kørt for fuldt også i kriseåret, og det fortsætter vi med. Den digitale omsætning skal øges fra 12 pct. i 2016 til 17 pct. i 2022 - i kroner og ører en fordobling. De seneste fem år har vi fordoblet den digitale omsætning, og der forventer jeg, vi kan gøre igen.

  • kolofon billede

    Af:

    Redaktionschef for områderne aktualitet, samfund og erhverv i Fyens Stiftstidende. Skriver ledere og andre artikler.

Mere om emnet

Se alle
2
Stort minus på medier: Jysk Fynske Medier tabte 99,5 millioner kroner

Stort minus på medier: Jysk Fynske Medier tabte 99,5 millioner kroner

Fynske Medier i bladkrig om ugeaviser

Fynske Medier i bladkrig om ugeaviser

2
Stort minus på medier: Jysk Fynske Medier tabte 99,5 millioner kroner

Stort minus på medier: Jysk Fynske Medier tabte 99,5 millioner kroner