Kronisk syge patienter lærer at håndtere deres egen sygdom, hvis de får teknologiske redskaber med hjem.
Elektronisk måleudstyr, der sender data til læger, sundhedscentre og sygehuse, kan gøre hverdagen lettere og tryggere for kronisk syge patienter.

Det er konklusionen på et forskningsprojekt om såkaldt telemedicin ved Aalborg Universitet, hvor en gruppe lungepatienter og deres pårørende siden 2008 har medvirket til at kortlægge, hvordan man bedst undgår, at kronisk syge genindlægges.

- Projektet har lært patienterne at håndtere deres egen sygdom, og derfor har de væsentligt færre indlæggelsesdage, siger projektleder Birthe Dinesen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på AAU.

En af de patienter, der har været testbruger i projektet, er 71-årige Grethe Skov Andersen fra Aalborg, som lider af lungesygdommen KOL.

Hun har målt blodtryk, iltmætning og lungefunktion hjemmefra, og al data er blevet sendt videre til de dele af sundhedssektoren, der skal bruge det.

Dermed slipper hun for mange ture på hospitalet og kan hele tiden holde øje med sit helbred. Og for Grethe Skov Andersen står permanent hjemmeudstyr højt på ønskelisten.

- Det vil give en større tryghed i hverdagen, siger hun.

Tidligere undersøgelser har vist, at 14 procent med svær eller meget svær grad af lungesygdommen KOL bliver genindlagt inden for en måned. 46 procent bliver det inden for et år.

Men det kan brug af hjemmeteknologi altså reducere kraftigt.

- Når vi sammenligner, kan vi se, at den forebyggende hjemmemonitorering nedsætter antallet af indlæggelser med over 50 procent, siger Birthe Dinesen.

Samtidig viser forskningen, at i de tilfælde, hvor et hospitalsbesøg er nødvendigt, bliver antallet af indlæggelsesdage reduceret med over fem dage i forhold til hos de patienter, der følger traditionel rehabilitering.

Aalborg Universitet håber, at de nye erfaringerne kan bruges i den kommende handlingsplan for telemedicin, som indgår i regeringens nye sundhedsaftale.