Det skal være slut med stress og jag, når børnene er syge og pligten på jobbet kalder. Et stort flertal af lønmodtagerne vil have udvidet retten til at holde fri i forbindelse med barns sygdom.

LO's formand Hans Jensen er overbevist om, at kravet om "ubegrænset" frihed i forbindelse med børnenes sygdom vil blive rejst ved de næste overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked.

I dag har de fleste lønmodtagere kun ret til at holde fri på barnets første sygedag, hvorefter de skal finde en pasningsmulighed til børnene eller alternativt tære på ferie- eller afspadseringskontoen for at løse problemet.

For nylig fik 1800 akademikere i TDC som de første ny overenskomst, der giver dem ret til at blive hjemme, indtil børnene er raske igen. Den ret vil flere af de store LO-forbund meget gerne have bredt ud til resten af det private arbejdsmarked.