Konjunkturundersøgelse fra Lederne forudser økonomisk fremgang på Fyn i anden halvdel af 2017.

Der tegner lyst for de fynske virksomheder i den kommende tid. Ordrebøgerne bugner, eksporten er i fremgang, virksomhederne ansætter i stigende grad flere folk, og der er udsigt til stigende overskud.

Sådan er billedet ifølge svarene fra en frisk konjunktur-undersøgelse, udarbejdet af Lederne, en interesseorganisation for ledere i den private sektor inden for bl.a. handel, bygge og anlæg samt transport. Dermed bekræfter undersøgelsen andre af lignende slags: Det går godt for erhvervslivet.

Undersøgelsen

YouGov har lavet undersøgelsen for Lederne. Den baserer sig på svar fra 1881 ledere over hele landet, heraf 119 på Fyn.Det første tal er tallet for Fyn, (i parentes tallet for hele landet under ét).

Forventninger til

2.halvår 2017                 Fyn               Hele landet

Stigende omsætning       70 pct.             68 pct.

Uændret omsætning       24 pct.             24 pct. 

Faldende omsætning        5 pct.               8 pct.

Stigende produktion        62 pct.             60 pct.

Stigende overskud          59 pct.             60 pct.

Stigende eksport            52 pct.             54 pct.

Stigende beskæftigelse   44 pct.             46 pct.

Uændret beskæftigelse   49 pct.              42 pct.

Faldende beskæftigese     7 pct.              13 pct.

Kilde: Ledernes konjunkturundersøgelse, foretaget af YouGov. Tallene indhentet i perioden 20.-28. april 2017.

70 procent af lederne i de adspurgte fynske virksomheder forventer stigende omsætning det næste halve år, 24 procent kalkulerer med uændret omsætning, mens de resterende cirka fem procent regner med faldende omsætning.

Tendensen er den samme, når det gælder produktion og overskud. 62 procent af lederne på Fyn forventer stigende produktion, mens næsten det samme, 59 procent, kalkulerer med stigende overskud.

Også hvad angår eksporten, er optimismen fremherskende. Her forventer godt halvdelen, 52 procent, øget eksport. 44 procent regner med, at beskæftigelsen øges, lidt flere, 49 procent, forventer uændret niveau for beskæftigelsen.

Fyn på linje med landstal

De fynske tal i undersøgelsen, lavet af analyseinstituttet YouGov, baserer sig på var fra 119 ledere på Fyn. De er på linje med landstallene, som baserer sig på svar fra 1881 ledere over hele landet.

På landsplan venter knap halvdelen, 46 procent, at antallet af ansatte øges det næste halve år, lidt flere end tilsvarende undersøgelser for et halvt og et helt år siden. 42 procent venter uændret beskæftigelse, godt 13 procent faldende. Landstallene for omsætning, produktion, eksport og overskud er på linje med tallene for Fyn, som ellers ofte halter bagefter resten af Danmark i den slags undersøgelser.

- Generelt er der stor optimisme i erhvervslivet på Fyn, mener Jerry Vinter, nyvalgt formand for Lederne på Fyn.

- Fynske virksomheder, der beskæftiger sig med teknologi, stormer fremad - det gælder robotteknologi, velfærdsteknologi og it-området, fortsætter Jerry Vinter.

Han arbejder til daglig med innovation på Erhvervsakademiet Lillebælt, hvor han mærker virksomhedernes vilje til at samarbejde med en vidensinstitution som erhvervsakademiet.

- Jeg ser det som et klart tegn på, at der er tid og plads til mere udviklingsrettede projekter i de fynske virksomheder. Nu handler det om at udnytte momentum og få bolden til at trille endnu hurtigere, mener Ledernes fynske formand.

  • kolofon billede

    Af:

    Redaktionschef for områderne aktualitet, samfund og erhverv i Fyens Stiftstidende. Skriver ledere og andre artikler.